Ne, Řecko netrpí obavou z rozvratu tradičních rodin, Řecko Úmluvu ratifikovalo.

Česká republika je opět na chvostu dějin a opět si za to může jen a výhradně sama. Říká se, že je rozumné být aspoň trochu paranoidní, nicméně čeští ochránci tradic už jdou přes čáru. Takže ne, milí pánové a dámy, rozvrat tradiční rodiny ratifikací tzv. Istanbulské úmluvy opravdu nehrozí, leda by nedílnou součástí tradiční rodiny bylo třískání rodinných příslušníků, případně jiné formy týrání. (V takovém případě si ale dovolujeme upozornit na platný trestní řád: ten takovým tradicím také příliš nefandí.)

A tak zatímco Česká republika stále otálí s ratifikací Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, Řecko se včerejším dnem stalo 32. (!) státem, jenž Úmluvu již ratifikoval. Více ve zprávě Rady Evropy.

Jak dlouho že to ČR ještě bude trvat ?

Úplný a aktuální seznam států, které se k Úmluvě již připojily je zde.

 

 

Share Button