KOORDONA – vyzývá k podpisu a ratifikaci Úmluvy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí

koordona-logo

Mezinárodní společenství si již od roku 1999 připomíná 25. listopad jako celosvětový den proti násilí na ženách. Tento den byl Valným shromážděním OSN vyhlášen jako Mezinárodní den proti násilí na ženách. Valné shromáždění OSN vyzvalo pak všechny vlády jednotlivých zemí, mezinárodní organizace i jednotlivé neziskové organizace, aby se v tento den pořádaly akce zaměřené na zvýšení povědomí o tomto problému.

V České republice byl tento den připomínán neziskovými organizacemi již od roku 1995. KOORDONA – koalice organizací proti domácímu násilí každoročně pořádá různé akce v rámci tzv. 16. akčních dní proti násilí na ženách. (od 25. listopadu do 10. prosince Dni lidských práv).

V roce 2014 u příležitosti Mezinárodního dne proti násilí na ženách KOORDONA důrazně vyzývá vládu, aby zahájila kroky k podpisu a ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí“, kterou Česká republika jako jedna z mála zemí EU dosud nepodepsala.

Tato úmluva je důležitý nástroj k posílení prevence násilí na ženách a ochrany a pomoci jeho obětem. ČR připojením k úmluvě dá jednoznačně najevo, že považuje domácí násilí za nežádoucí společenský jev, na jehož potírání a účinné ochraně obětí násilí se stát chce podílet. Odkládáním podpisu a ratifikace pak vysílá zprávu o přehlížení tohoto závažného jevu a lhostejnosti k dodržování lidských práv těch nejslabších.

Násilí páchané na ženách má hluboké dopady nejen na životy obětí a jejich okolí, ale na život celé společnosti. Jednou z jeho forem je domácí násilí, které se netýká jen žen, ale stále častěji se objevují případy domácího násilí páchaného na dětech a seniorech. „Trestné činy páchané v rámci rodiny mají vysoce traumatizující charakter a často devastují celou rodinu napříč několika generacemi. Proto je nezbytné, aby stát aktivně zasáhl na jeho potírání.“, řekla Jitka Poláková, zástupkyně proFem, jedné z organizací KOORDONY.

KOORDONA požaduje:

* zařadit téma násilí na ženách mezi priority vlády ČR a důsledně tuto prioritu prosazovat v praxi

* bezodkladně podepsat a ratifikovat Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí

Za Koordonu Jitka Poláková, tel: 77 44 33 005, jitka.polakova@profem.cz www.koordona.cz, info@koordona.cz

 

KOORDONA, neboli „Koalice neziskových organizací proti domácímu násilí“, byla založena dne 25.11.2004 v Praze jako volné sdružení organizací zabývajících se právy žen v kontextu násilí na ženách a domácího násilí. Vznikla v návaznosti na společnou roční mediální a osvětovou kampaň proti domácímu násilí.

Členské organizace KOORDONY: Acorus, o. s., Charita ČR – projekt Magdala Praha, Magdalenium, o. s., Most k životu, o. p. s., Respondeo o.s., proFem o. p. s., Elektra, o. s., Persefona, o. s., Slezská diakonie – Poradny Elpis, Pro Dilog

Akce u příležitosti 25.listopadu jednotlivých členských organizací:

ACORUS, o.s. – 25. 11. 2014 od 12,00 do 16,00 hod. den otevřených dveří pro odbornou veřejnost v poradně ACORUSu, Dělnická 213/12 (vstup z ulice Tovární 11) na téma Domácí násilí očima dítěte. Součástí bude odborný program a výstava prací dětí, které zažily domácí násilí. U příležitosti 25.11. a pořádaného dne otevřených dveří vydává ACORUS dvě tiskové zprávy.

Magdalenium, o.s. – od 25.11.2014 – do 10.1.2015 můžete shlédnout výstavu fotografií k problematice domácího násilí s prezentací činnosti Magdalenium o.s. Výstavu naleznete v prostorách Univerzitního kampusu v Brně Bohunicích, budova Lékařské fakulty MU, 1.patro.

proFem, o.p.s. – Kulatý stůl na téma sexuální násilí – 25.11.2014, Infomační centrum OSN v Praze. U příležitosti kulatého stolu proběhne výstava na téma násilí na ženách s názvem HELL(p).

Respondeo, o.s. – Interdisciplinární tým na téma Psychiatrické diagnózy ve spojení s domácím násilím – 25.11.2014, Kolín. V úvodu prezentace „Motýlci“ – proč je tento den Mezinárodní den proti násilí na ženách.

 

Tisková zpráva – V Praze dne 25. listopadu 2014

KOORDONA – koalice organizací proti domácímu násilí

Web: www.koordona.cz

Share Button