Bojuji proti absurditám života #ZapojteSe!

„Ženy v politice jsou určitě fajn. Důvodů je více. Právě teď, s ohledem na aktuální situaci na vládní úrovni, mě zrovna napadá – být v politice ženy, tato situace nenastane.“ Čtěte celý rozhovor se starostkou Petrou Bernfeldovou, která osobně vystoupí na motivačním setkání 24.5. v Ostravě.

Po absolvování gymnázia vystudovala Ekonomickou fakultu VŠB-TU Ostrava. Po ukončení vysokoškolského studia pracovala na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Má dva syny, mezi její záliby patří běhání a četba. Od roku 2010 psůobila jako místostarostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, od roku 2014 zastává pozici starostky.

Co Vás na politické práci baví a co považujte za své největší úspěchy?

Mám ráda práci s lidmi, ráda lidem pomáhám, měním věci k lepšímu a bojuji proti absurditám života. Za svůj největší úspěch považuji ocenění mé práce lidmi, kteří mě posunuli z pozice místostarostky na starostku.

Jak se Vám daří slaďovat Váš rodinný a pracovní život?

Samozřejmě se maximálně snažím, aby mé děti nepociťovaly, že bych s nimi trávila málo času kvůli práci. Ne vždy to je jednoduché, ale díky rodině to zvládám.

Považujete za důležité zapojení žen do veřejného života, ať již občanského sektoru nebo politické sféry?

Ženy v politice jsou určitě fajn. Důvodů je více. Právě teď, s ohledem na aktuální situaci na vládní úrovni, mě zrovna napadá – být v politice ženy, tato situace nenastane.

Co byste poradila ženám, které by rády začaly ovlivňovat dění kolem sebe?

Aktivně se zapojit do dění v obci – komunikovat s úřadem či zvoleným zástupcem formou námětů, připomínek, případně se obrátit na politickou stranu či hnutí, jehož vize a cíle jsou totožné s jejími.


Převzato z webu Fórum 50%

Rozhovory jsou realizované v rámci projektu Zapojte se!


 

Share Button