Proč stránky o teleworkingu

Teleworking jako forma flexibilní organizace práce se v posledních letech těší značné pozornosti řady mezinárodních projektů realizovaných v rámci IS EQUAL, respektive projektů financovaných z Evropského sociálního fondu.. Jedny z nejvýraznějších projektů jsou řešeny např. v Řecku (v kontextu venkovského prostředí), Nizozemí či v Irsku – to je zajímavé také tím, že Evropě přispělo zkušenostmi a dokumenty, které se stávají koncepčními materiály Evropské unie. Teleworking (nebo také eWorking) je stále více nahlížen jako nástroj politiky aktivní zaměstnanosti (tedy nástroj přinášející výhody a možnosti uplatnění jednotlivcům) i jako příležitost pro rozvoj podnikání a ekonomický růst ve sjednocující se Evropě.

 

V rámci projektu MOPPS jsme se rozhodli věnovat jednu samostatnou sekci portálu www.rovnesance.cz právě teleworkingu. Naším cílem je na jednom místě přinášet ucelené a utříděné informace jak pro zaměstnavatele, tak pro potenciální zaměstnance (či osoby, které uvažují o zahájení vlastního podnikání) / teleworkery.

 

Co tedy plánovaná informační sekce portálu bude v brzké době obsahovat ? Chceme na jednom místě soustředit informace o tom

  • co je teleworking / eWorking a co v praxi představují výrazy jako mobilní kancelář
  • co všechno je nutno zvážit než začneme zavádět teleworking do praxe jako zaměstnavatel a nebo než začneme zvažovat tuto pracovní metodu jako zaměstnanec či živnostník
  • jaká existují rizika co do organizace a bezpečnosti práce, čeho se týkají právní otázky a diskuse   
  • pro jaký typy prací je teleworking vhodný
  • pro koho je teleworking vhodný - jaké speciální dovednosti jsou zapotřebí

Zvlášť se postupně budeme věnovat teleworkingu z hlediska zaměstnavatele a zvlášť z hlediska zaměstnance. Chceme také prezentovat zajímavé zahraniční zkušenosti, dokumenty, informační zdroje : budeme tedy přinášet  jak shrnující články tak plné překlady stěžejních dokumentů do češtiny. A pro ty, kteří budou zvažovat práci z domova, či zaměstnávání sebe sama za pomoci informačních technologií, bude naší snahou přinášet zajímavé tipy, informace o užitečných online nástrojích, které mohou být teleworkerovi k užitku.

 

Samozřejmě uvítáme i Vaše podněty.