Vítáme Vás na portálu Rovné šance

Tento portál vznikl jako součást projektu „Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života – kraj Vysočina“ (MOPPS). Projekt je spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Iniciativy Společenství EQUAL. Více o této iniciativě se můžete dozvědět na oficiálních stránkách www.equalcr.cz.

S příchodem nových projektů došlo i k rozšíření obsahu portálu o další aktivity spojené s činností Českého svazu žen, jenž tyto aktivity jako garant zaštiťuje, a jeho partnerů.