Vítáme Vás na portálu Rovných šancí

Tento portál vznikl jako součást projektu „Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života – kraj Vysočina“. S příchodem nových projektů došlo i k rozšíření portálu o další aktivity spojené s činností Českého svazu žen, jež tyto aktivity jako garant zaštiťuje.Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Iniciativy Společenství EQUAL. Více o této iniciativě se můžete dozvědět na oficiálních stránkách www.equalcr.cz

Projektové informace jsou platné ke dni ukončení projektu (31.8.2008).

Rovné šance


Chcete vědět, jaké existují sociální služby? Na koho se obrátit v případě péče o dítě nebo o seniora? Co dělat v případě ztráty zaměstnání? Chcete vědět, jak a kde se můžete rekvalifikovat?


e-Learning


Moderní způsob učení se a vyučování s podporou počítačových technologií. Kurzy jsou zpracované formou výukových programů, které obsahují studijní materiály - texty, obrázky, grafy, schémata a některé i zvuk.


Poradenská centra


Máte možnost navštívit stránky Informačních a poradenských center, které ČSŽ v současné době realizuje v Praze, Brně, Plzni, Havlíčkově Brodě a v Chomutově. Dozvíte se informace o bezplatných kurzech, poradenství, seminářích, klubové činnosti aj.


Teleworking


Dozvíte se i o možnostech teleworkingu jako formě flexibilní organizace práce, jako nástroje aktivní politiky zaměstnanosti i jako příležitosti pro rozvoj podnikání.


Balancing Life


Zde máte možnost dozvědět se o zahraniční spolupráci, o zahraničních partnerech, společných výstupech, aj. Tato část je v angličtině.