Proč e-learning?

e-learning je moderní způsob učení se a vyučování s podporou počítačových technologií.

e-learningové kurzy jsou zpracované formou výukových programů, které obsahují studijní materiály v textové podobě, obrázky, grafy, schémata a některé i zvuk. Součástí e-learningových kurzů jsou i zkušební autotesty, ve kterých si studující mohou sami ověřit své znalosti.
e-learningové kurzy jsou dostupné studujícím ve virtuálním prostředí Internetu. Ke studiu tedy potřebují běžně vybavený osobní počítač s připojením na Internet.
Všichni studující daného kurzu tak tvoří virtuální třídu, ve které vyučuje na dálku ze svého počítače lektor.

Na PC studujícího/studující není nutné instalovat další software, stačí přístup na Internet. Může tedy používat PC doma, v zaměstnání, v internetové kavárně či v knihovně.

Krátce o přednostech eLearningových kurzů:

  • Studující si sami určují studijní tempo a čas a místo studia
  • Studující s dalšími závazky v rodině či v zaměstnání nemusí opouštět domov či pracoviště
  • Vzhledem k tomu, že studující nemusí dojíždět za vzděláváním, klesají tak finanční náklady
  • Kromě probíraného tématu si studující osvojí i dovednosti v práci s PC a Internetem