Genderová expertní komora České republiky (GEKČR) hledá tajemníka/tajemnici

Náplň práce: Koordinace chodu GEKČR: hlídání termínů, projektový management, koordinace pracovních skupin, svolávání zasedání výboru a členské schůze, organizace interních setkání a workshopů. Komunikace s výborem GEKČR, se subjekty poptávajícími služby GEKČR a se spolupracujícími zahraničními organizacemi, oslovování relevantních státních institucí. Administrace GEKČR: administrace webových stránek, aktualizace databáze genderových expertek a expertů, administrace příjmu nových…