O blogu

V rozmezí let 2003 – 2008 realizoval Český svaz žen v partnerství s řadou dalších subjektů dva projekty v rámci Iniciativy Společenství Equal, které na sebe časově i tématicky navazovaly: „Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života – partnerství v rodině“ a „Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života – kraj Vysočina“. Právě v rámci druhého projektu vznikl informační portál www.rovnesance.cz, jehož původní obsah je částečně stále k dispozici v záložce Archiv projektu MOPPS. Pokud si ale chcete stáhnout výstupy z projektu, naleznete je snáze v archivu na stránkách Českého svazu žen.

V srpnu 2014 uplynulo od skončení projektu MOPPS přesně šest let, ale témata, jimž se tehdy projekt věnoval, jsou stále nadmíru aktuální. I proto padlo rozhodnutí stránky projektového portálu oživit a dát jim nový, rozšířený obsah jdoucí za původní vymezení priorit uvedených projektů. Otázky diskriminace, lidských práv a rovných příležitostí se totiž dotýkají všech …

P.s.: 13. února 2015 jsme spolu s Českou ženskou lobby spustily informační kampaň za přijetí Istanbulské úmluvy ↔  #ZaIstanbul  ↔ sledujte i naše sítě!

Blog provozuje Český svaz žen z.s.
Kontakt: blog@csz.cz

 

 

horizontal_line

V letech 2014 – 2016 realizujeme osvětové projekty zaměřené na všechny formy genderově podmíněného násilí obecně a tzv. Istanbulskou úmluvu obzvláště (vč. vyvíjení tlaku na její přijetí Českou republikou). Bližší informace o Istanbulské úmluvě (a odpovědi na otázku proč je tak důležité k ní přistoupit) naleznete zde a aktualizované informace pak v samostatné rubrice.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb

Projekt „Rovné příležitosti žen a mužů: osvětové aktivity zacílené do regionů ČR, vč. posilování odborných kapacit členek ČSŽ v regionech “ byl v roce 2015 podpořen z dotačního programu Úřadu vlády na program Podpory veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů.

horizontal_line

Share Button