Komparativní studie: Gender and career development (EIRO / EFILWC)

Březen 2007. Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek / institut EIRO vydala na jaře 2007 komparativní studii zaměřenou na gender a rozvoj profesní dráhy v EU: pozornost je věnována zejména přetrvávajícím bariérám v naplňování principu rovných příležitostí pro ženy a muže v oblasti kariérového rozvoje / profesního života. Studie a její jednotlivé kapitoly jsou v anglickém jazyce.

 

 

Celá studie v PDF.