Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek: informace z výzkumů v češtině

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions) vydává vybrané zprávy / informace z výzkumů v jednotlivých jazycích Evropské unie. Zde přinášíme výběr info letáků, které mají vzta k pracovním podmínkám v ČR, k otázkám slaďování profesního a rodinného života, k rovným příkležitostem a zaměstnanosti ad. Přehled všech materiálů vydaných v českém jazyce naleznete zde.

Informace ke stažení ve formátu PDF:

Pracovní program Nadace pro rok 2007

Čtvrtý průzkum pracovních podmínek v Evropě

Čtvrtý průzkum pracovních podmínek v Evropě - shrnutí

Rozvoj zaměstnanosti v zařízeních služeb péče o děti školního věku

Pracovní doba a rovnováha mezi profesním a osobním životem v evropských firmách

Řízení věkové struktury pracovníků v evropských společnostech

Zaměstnanost a zdravotní postižení: návrat k pracovním strategiím

Kvalita života v Evropě - resumé

Měnící se Evropa: lepší práce, lepší život (Pracovní program na období 2005 - 2008)

"Chudí zaměstnaní" v Evropské unii

Pozn. I když materiály nemají v některých případech přímou vazbu na teleworking / práci z domova, uvádíme je zde, protože mají vazbu na oblasti zájmu projektu MOPPS.