Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek: informace z výzkumů v češtině

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions) vydává vybrané zprávy / informace z výzkumů v jednotlivých jazycích Evropské unie.

[více…]

Komparativní studie: Gender and career development (EIRO / EFILWC)

Březen 2007. Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek / institut EIRO vydala na jaře 2007 komparativní studii zaměřenou na gender a rozvoj profesní dráhy v EU: pozornost je věnována zejména přetrvávajícím bariérám v naplňování principu rovných příležitostí pro ženy a muže v oblasti kariérového rozvoje / profesního života. Studie a její jednotlivé kapitoly jsou v anglickém jazyce.

[více…]

Projekt "Vliv změn světa práce na kvalitu života"

Projekt „VLIV ZMĚN SVĚTA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA“ je jedním z projektů Národního programu výzkumu na léta 2004 – 2009 tématického programu „Moderní společnost a její proměny“. Řešení projektu bylo zahájeno v lednu 2005 s předpokládaným ukončením na podzim roku 2008.

[více…]

Úskalí práce z domova v ČR – ojedinělý výzkum

Je práce z domova tím pravým řešením pro ženy, které usilují o skloubení zaměstnání s péčí o rodinu? Jak se od sebe liší pracovní a sociální podmínky takto zaměstnaných žen? Je jejich motivace stejná? Proč některé ženy pracují z domova nelegálně? A jaké mají výdělky?

[více…]