Žádaný benefit: práce z domova

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

HN.IHNED.CZ  21. 5. 2007

Zaměstnavatelé si své lidi stále více hýčkají. Ale nesmí je rozmazlit příliš. Pokud rozdávají benefity neuváženě, může se vytratit jejich původní motivační význam.
Pro zaměstnavatele je poskytování benefitů ke mzdě výhodné z hlediska nákladů. Rozhodně více než prémie či trvalé zvýšení mzdy. Pokud se firmě nedaří, snáze upustí od benefitů. Sáhnout na výplaty jen tak nemůže. Benefity také spoluvytvářejí image firmy na trhu práce. Hlavně by však měly zvyšovat loajalitu k zaměstnavateli a motivovat k vyššímu výkonu.

Skloubení práce a soukromí

"Stále populárnější je trend v poskytování daňově výhodných zaměstnaneckých výhod a benefitů z oblasti work-life balance, tedy výhod, které umožňují zkombinovat pracovní a soukromý život," říká Kasová. Tyto výdobytky jsou pro zaměstnance velice atraktivní. Zejména možnost práce z domova. Ta navíc umožňuje firmám dosahovat lepších výsledků. Praktické je také využívání pružného pracovního týdne.

Některé firmy myslí i na zdraví svých zaměstnanců. Udělují jim takzvané "sick day", které pomáhají překlenout krátkodobou nemoc bez krácení mzdy. Někde proplácejí vitaminové přípravky. Příkladem může být firma Toyota. "Záleží na typu pracoviště, ale poskytujeme v rámci prevence či rekonvalescence například voskové lázně na ruce, rehabilitační program, ultrazvuk, ledování," říká Vadim Petrov, generální manažer pro oblast lidských zdrojů automobilky TPCA. Zaměstnanec může využít také sportovní relaxaci, masáže, návštěvy divadla. Ve výsledku firma ušetří, protože lidé jsou méně nemocní a podávají daleko lepší výkon v zaměstnání.