Evropský výzkum zaměřený na pracovní podmínky, 2005 (angl.)

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Na webových stránkách Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek je k dispozici ke stažení zpráva pod názvem "Fourth European Working Conditions Surveys" (2005). Publikaci či její jednotlivé kapitoly je možno získat na internetové adrese Nadace.

Jednotlivé kapitoly:

 

 • Chapter 1: Context and structural data [pdf, 606 kb]
 • Chapter 2: Working time [pdf, 703 kb]
 • Chapter 3: Physical risk factors [pdf, 341 kb]
 • Chapter 4: Violence, harassment and discrimination in the workplace  [pdf, 311 kb]
 • Chapter 5: Nature of work [pdf, 470 kb]
 • Chapter 6: Work organisation [pdf, 383 kb]
 • Chapter 7: Impact of work and non-working life [pdf, 301 kb]
 • Chapter 8: Management and communication structures [pdf, 289 kb]
 • Chapter 9: Work and non-working life [pdf, 306 kb]
 • Chapter 10: Satisfaction with working life [pdf, 329 kb]
 • Chapter 11: Income and payment systems [pdf, 322 kb]
 • Chapter 12: Conclusions [pdf, 48 kb]
 • Annexes 1-6 [pdf, 866 kb] including statistical annex [pdf, 221 kb]
 •