Orientační katalog vhodných činností

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Obecně samozřejmě lze říci, že prostřednictvím teleworkingu / eworkingu je možné vykonávat jakékoliv práce, k jejichž výkonu je zapotřebí především výpočetní technika (dříve zejména telefon) a mobilní technologie. Z hlediska zaměstnavatele je také důležité, aby takto vykonávaná práce byla jasně definovatelná a měřitelná.

Do katalogu vhodných prací tak můžeme zařadit :

Práci s textem, daty, grafikou:

 • Překlady
 • Korektury a redakční práce
 • Úpravy elektronického obsahu, zpracování / vyhodnocování dotazníků
 • Analytické práce
 • Účetnictví
 • Grafické práce (úprava fotografií, grafická úprava tiskovin, ap.)

Organizační práce:

 

 • Directmailing
 • Tisk a obálkování materiálů, letáků, hromadné korespondence

Služby / podpory zákazníkům:

 • Call centra, telemarketing
 • Elektronický prodej

Práce na internetu:

 • Vyhledávání informací na internetu a jejich zpracování
 • Tvorba a údržba databází, práce s redakčními / portálovými systémy
 • Administrace webu či sítě
 • Tvorba www stránek

Konzultační a vzdělávací činnosti

 • Poradenství (daňové, elektronické poradenství různého typu)
 • Vedení e-learningových kurzů

Řada z výše vyjmenovaných činností je samozřejmě vhodných i pro sebezaměstnávání - teleworking / eworking tedy představuje příležitost nejen pro firmy, ale i pro jednotlivce - osoby samostatně výdělečně činné.