Orientační katalog vhodných činností

Obecně samozřejmě lze říci, že prostřednictvím teleworkingu / eworkingu je možné vykonávat jakékoliv práce, k jejichž výkonu je zapotřebí především výpočetní technika (dříve zejména telefon) a mobilní technologie. Z hlediska zaměstnavatele je také důležité, aby takto vykonávaná práce byla jasně definovatelná a měřitelná.