Netradiční pracovní poměry a nový Zákoník práce

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Teleworking – homeworking - flexibilní úprava pracovní doby
 

 

Nový Zákoník práce č. 262/2006 Sb. (dále jen zákoník práce), který nabude účinnosti dne 1.1.2007, přinesl jen opatrné náznaky vývoje právní úpravy směrem k rozvoji distančního zaměstnávání, práce z domova, flexibilní úpravy pracovní doby, práce na zkrácený úvazek apod. Objevují se názory, že podstatně zaostává za poměrně dynamickým rozvojem společenských poměrů. Přesto na některé změny je třeba v souvislosti s problematikou flexibilní pracovní doby a distanční práce upozornit.

Tým autorů:

Mgr. Miroslav Krutina
Eva Bartůňková
Renáta Deňová

Ke stažení | Netradiční pracovní poměry a nový Zákoník práce
Celý text ke stažení v PDF formátu.