Je skutečně nutné chodit do práce?

S rozvojem informačních technologií, možností komunikovat on-line přes internet, dokonce možností telefonovat přes internet,se nezbytnost každodenního osobního kontaktu mezi kolegy resp. mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vytrácí. Vzniká otázka, je skutečně nezbytné, aby zaměstnanec každý den vážil cestu do zaměstnání a zpět?

Netradiční pracovní poměry a nový Zákoník práce

Nový Zákoník práce č. 262/2006 Sb. (dále jen zákoník práce), který nabude účinnosti dne 1.1.2007, přinesl jen opatrné náznaky vývoje právní úpravy směrem k rozvoji distančního zaměstnávání, práce z domova, flexibilní úpravy pracovní doby, práce na zkrácený úvazek apod.

Ke stažení | Netradiční pracovní poměry a nový Zákoník práce
Celý text ke stažení v PDF formátu.