Zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných formou teleworkingu

Zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných formou teleworkingu je novým trendem v oblasti zaměstnanosti. Spojení výhod teleworkingu jako takového a výhod zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním přináší nemalý užitek oběma stranám zaměstnaneckého poměru.

Práce metodou teleworkingu je práce vykonávaná prostřednictvím počítače na dálku, tedy z domova nebo střídavě z domova a jiného místa určeného zaměstnavatelem, je pro zaměstnavatele prospěšné především z těchto důvodů:

  • úspora nákladů za pronájem nebytových prostor
  • práce teleworkera není navíc finančně ohodnocována například za práci přesčas či práci v noci odpadá kolísání nebo absence pracovních výkonů ze zdravotních důvodů.

Výhody zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním je nejefektivnějším splněním povinnosti plnění povinného podílu. Zatímco motivovaný zaměstnanec provede práci, kterou zaměstnavatel potřebuje mít vykonanou, odvodem do státního rozpočtu zaměstnavatel pouze ztrácí ekonomické prostředky. Například firma se sedmdesáti pěti zaměstnanci má ke splnění své zákonné povinnosti možnost zaměstnat 3 osoby zdravotně znevýhodněné či 1 osobu těžce zdravotně postiženou nebo odvést do státního rozpočtu cca 150 000 Kč. Povinnost lze splnit také nákupem speciálních výrobků v hodnotě cca 420 000 Kč.

 

Více na stránkách projektu InternetPoradna.cz

  

Projekt Teleworking pro Olomouc občanského sdružení InternetPoradna.cz se zaměřuje na vzdělávání a podporu zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných v oblasti informačních technologií.