Připojte se na Internet

Teleworking – pracujte doma!
30.9.2006, Jolanka
 
Přestal si váš známý stěžovat na každodenní zácpy a dopravní prostředky? Stojí jeho auto přes den parkováno u domu? A je váš známý navíc v lepší pohodě a má více volného času? Zřejmě mu jeho zaměstnání umožňuje pracovat z domova. Pokud vás taková organizace pracovního času láká, přestaňte svému známému závidět a přečtěte si, co teleworking obnáší, jaké jsou jeho výhody i úskalí.
 
Přestal si váš známý stěžovat na každodenní zácpy a dopravní prostředky? Stojí jeho auto přes den parkováno u domu? A je váš známý navíc v lepší pohodě a má více volného času? Zřejmě mu jeho zaměstnání umožňuje pracovat z domova. Pokud vás taková organizace pracovního času láká, přestaňte svému známému závidět a přečtěte si, co teleworking obnáší, jaké jsou jeho výhody i úskalí.

Teleworking vs. homeworking

Pro práci vykonávanou doma se donedávna běžně užíval výraz homeworking, tedy doslova "domácí pracování". Tento výraz však bývá spjat s pracemi typu navlékání korálků, kompletace obálek, pletení ponožek atd. Také inzeráty nabízející práci doma jsou veskrze pochybného charakteru a slibují pohádkové výdělky "pouze" za zaslání registračního poplatku 50 – 1000,-Kč. Proto se v zemích Evropské Unie častěji používá výraz teleworking, tedy práce na dálku. Teleworking využívá moderní technologie a zaměstnanci pro svou práci používají především počítač, telefon a internet. Nemusejí nutně pracovat doma, mohou svou práci vykonávat kdekoli, například v "terénu" u svých zákazníků nebo partnerů. A aby těchto "workingů" nebylo málo, ve Spojených státech se zase rozšířil výraz telecommuting, tedy cosi jako dojíždění (či komunikace) na dálku.

Možnost pracovat s využitím počítače se leckdy zaměňuje s vyhledáváním pracovních míst pomocí internetu. Na mnoha webových stránkách si zájemci o zaměstnání mohou vybrat vhodnou práci a najít si kontakty na nové zaměstnavatele. Protože však nezaměstnaní často internetem příliš nevládnou, oznámilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR spolu s Centrem Internetu (Centrum Internetu je provozovatelem Národního programu počítačové gramotnosti) spuštění projektu s optimistickým názvem "Práce díky internetu". Jde o kurzy (poplatek činí 150 korun), které mají zájemcům osvětlit používání internetu, vyhledávání webových stránek s nabídkami pracovních míst, tvorbu životopisu a jeho odeslání pomocí e-mailu atd. Pokud jste se ale "proklikali" až sem, jistě takový kurz nepotřebujete a s klidnou duší se můžete vrhnout do vod teleworkingu.

Kdo může zůstat "doma" a kdo má jít raději do práce?

Je jasné, že mnohé profese vyžadují, aby zaměstnanci byli na svých pracovištích přítomni. Řidič autobusu, chirurg, zedník, dirigent nebo třeba televizní hlasatelka musejí z pochopitelných důvodů do klasické práce pravidelně docházet. Ale naopak není nutné, aby takový grafik, překladatel, účetní, redaktor, architekt nebo programátor marnil svůj čas dopravou do zaměstnání a stresoval se v kanceláři, když si svou pracovní dobu může efektivně naplánovat doma. Stačí, když je k tomu jeho domácí pracovna vybavena kvalitním počítačem a dobrým internetovým připojením. Ne každý pracovník navíc musí být připojen k síti neustále, je možné také pracovat „off-line“ a práci posílat mailem nebo ji odevzdávat na některém z přenosových médií.

Trocha statistik

V současnosti pracuje v zemích Evropské Unie v režimu teleworkingu asi 9 milionů obyvatel a očekává se jejich další růst. Typický profil domácího pracovníka je muž (bohužel více jak dvakrát více mužů než žen používá při práci doma internet) mezi 25 – 54 lety na manažerském či technickém postu. Většinou má doma více jak jeden počítač a vysokorychlostní připojení k internetu. Je více náročný a většinou také utrácí více peněz.

Podle statistik pořízených v České republice (agentura Taylor Nelson Sofres Faktum) by si celá jedna třetina obyvatel přála částečně nebo úplně pracovat doma. O tom, že by zaměstnavatelé měli umožnit svým zaměstnancům práci doma je přesvědčeno plných 90% respondentů. Pro více než polovinu je však hlavní překážkou nedostatečné technické vybavení. Nejvíce jsou teleworkingu nakloněni respondenti ve věku 18-24 let a 35-44 let.

Teleworking není pouze zpříjemnění pracovního procesu, ale začíná být také nutností současné společnosti. Po útoku z 11.září 2001 nebo při hrozbě epidemie SARS klesla letecká přeprava a firmy proto omezily služební cesty svých lidí. Pracovní skupiny se začaly setkávat především virtuálně pomocí telekonferencí. Takovýto způsob práce je součástí krizových plánů firem a zřejmě se stane běžnou realitou i z bezpečnostních důvodů.

Přínos a úskalí

Jaké výhody vám přinese teleworking? Máte-li firmu a rozhodnete se nechat své zaměstnance pracovat doma, sníží se vám náklady na zaměstnance a to i přes to, investujete-li do kvalitního internetového připojení. Navíc ušetříte na pronájmu kancelářských prostor. Jako zaměstnanec nemusíte dojíždět denně do firmy a zvládnete tak splnit více úkolů. Nebudete se muset stresovat při dopravě do zaměstnání a na začátku pracovní doby se nebudete muset vzpamatovávat z dopravní zácpy, z městské hromadné dopravy a v neposlední řadě z cen benzínu. Protože je teleworking vhodný hlavně pro profese, kde není nutné zaměstnance posuzovat podle pilné přítomnosti v kanceláři, mohou si zaměstnavatelé prověřovat kvalitu práce zaměstnanců pracujících doma pouze podle kvality odevzdané práce. Pokud se vám po bytě batolí malé děti, teleworking vám umožní být s dětmi doma a při tom nepřijít o práci.

Všechny navýsost výhodné záležitosti mají samozřejmě i své problémy. Jestli si přejete pracovat doma a váš zaměstnavatel s tím souhlasí, nemáte ještě tak úplně vyhráno. Měli byste být schopni vytvořit si každodenní časový plán a ten také plnit. Váš byt je zřejmě velice klidným místem pro práci, ale také místem, kde na vás číhá řada nástrah. Rozhodnete-li se po ránu trochu poklidit, dát prádlo do pračky, zapnout myčku, nechat rozmrazit maso, atd., může se vám stát, že značnou část své pracovní doby promarníte domácími úkoly. Je třeba se také vyhnout pokušení, že dny strávené prací doma jsou vlastně tak nějak volnější a že je třeba si při nich především pořádně odpočinou. Jinou nepříjemností může být pocit, že ztrácíte kontakt se svými spolupracovníky a s okolím. Proto firmy často volí variantu tzv. 2+3, kdy je zaměstnanec dva dny ve firmě, vyřídí tam schůzky a jednání, a zbylé tři dny pracuje doma.

Aniž by se jednalo přímo o teleworking, některé podniky (zatím především v západní Evropě a USA) nabízejí svým zaměstnancům prostě možnost vzít si práci na pár dní domů.

Jak jsme na tom u nás doma?

V České republice se teleworking teprve rozbíhá a za západní Evropou v tomto směru zatím poněkud zaostáváme. Vinu na tom má stále nízká počítačová gramotnost a malé rozšíření vysokorychlostního internetu v domácnostech. Bohužel pro mnoho lidí je práce doma stále synonymem pro pochybné činnosti a lepení obálek. Další překážkou je Zákoník práce, který zatím s teleworkingem příliš nepočítá. Avšak zdá se, že se začíná blýskat na lepší časy. Na stránkách České správy sociálního zabezpečení se píše: "Z řady průzkumů vyplynulo, že každý druhý zaměstnanec by uvítal, kdyby mu zaměstnavatel umožnil práci doma. Mnohé firmy však tuto formu zaměstnání, někdy nazývanou „teleworking“ nebo „homeworking“, nepřipouštějí s odůvodněním, že to právní předpisy neumožňují. Nový zákoník práce, který vstoupí v platnost v roce 2007, neklade této flexibilní formě zaměstnávání žádné překážky. Naopak, v ustanovení § 317 uvádí podmínky, za nichž lze vykonávat práci z domova."

Takže se zřejmě dočkáme, ačkoli si budeme muset ještě chvíli počkat. Čekání si můžeme zkrátit například tím, že si pořádně vybavíme domácí pracovnu.

Informace o projektu i řadu praktických infromací naleznete na adrese: http://www.pripojtese.cz