Teleworking – podpora práce z domova s využitím informačních technologií

Projekt Teleworking – podpora práce z domova s využitím informačních technologií realizuje 11 partnerů.

Hlavním partnerem je pak firma LANGMaster Group, přední tvůrce elektronického vzdělávání v České republice. Kromě Hospodářské komory, která je důležitým pojítkem mezi projektem a podnikatelskou veřejností jsou zde ještě lokální odborní partneři (Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola, Plzeň a firma Grafia s.r.o.), oborové organizace a asociace (např. Česká společnost pro systémovou integraci a Asociace podnikatelek a manažerek ČR) a vydavatelství Economia a.s.

Proč zrovna teleworking?
Z údajů Českého statistického úřadu vyplývá několik důležitých údajů:

  • ženy jsou méně aktivními uživateli PC (muži: 2252700, ženy: 2193000)
  • ženy jsou méně aktivními uživateli Internetu (muži: 1701800, ženy: 1552400)
  • mnohem větší propad je u využití teleworkingu v ČR (muži 332600, ženy 180200
  • oblast činností související s prací, vykonávané jednotlivci prostřednictvím internetu "mimo pracoviště" v posledních 3 měsících

Tato fakta úzce souvisí s hlavními cíli projektu, které spočívají ve vyškolení žen a nezaměstnaných v používání PC a obecně ve zvýšení využití teleworkingu v Plzeňském kraji. Internet v celé ČR využilo 2252700 mužů  a zhruba 2193000 žen, ale teleworking jen 332600 mužů a 180200 žen.

Na druhé straně, teleworking představuje významnou pracovní příležitost.
Teleworking je díky dobré IT infrastruktuře nejvíce využíván v USA. Rozvoj zaznamenaly i země Evropské unie, a to především skandinávské země. V České republice je rozvoj teleworkingu teprve na samém počátku. Zkušenosti jsou velmi malé a zaměstnavatelé naráží na množství různých překážek.

O tom, že se práce na dálku stále více využívá, svědčí i statistika Evropské unie. V roce 1997  využívalo tento způsob práce  1,5 % všech pracovních sil. V roce 1999 se tento počet zvýšil na  3 % a dnes využívá tento způsob práce v Evropské unii přibližně 6 % práceschopných lidí. Z toho 2/3 pracují na dálku pravidelně a 1/3 příležitostně. Nejvyšší procenta pracovníků na dálku zaznamenávají země s kvalitní komunikační infrastrukturou a přístupem občanů na internet, jako je Velká Británie, Švédsko, Finsko a Dánsko, kde se ona procenta pohybují až mezi 10 a 20.  Naopak Francouzi a Italové si tento způsob zaměstnaneckého vztahu příliš neoblíbili.

Projektové aktivity:

Na konci června 2006 proběhne v Plzni kulatý stůl – setkání s podnikatelskou veřejností. Toto setkání bude součástí série kulatých stolů, kde budou diskutovány různé aspekty teleworkingu za účasti všech stran – podnikatelů, nezaměstnaných, personalistů, lidí z veřejné správy. Podrobné informace naleznete na www.teleworking.cz.

Během prázdnin pak budou spuštěny pilotní vzdělávací kurzy pro nezaměstnané. Od září budou fungovat poradenské aktivity pro firmy.

Z pohledu podnikatele je nasnadě otázka – proč se vůbec takového projektu na podporu teleworkingu v Plzni účastnit?
- Bezplatné právní poradenství, jak naformulovat pracovní smlouvy
- Bezplatné technické poradenství a technický helpdesk pro pracovníky doma (technické nastavení, atd.)
- Bezplatné proškolení pracovníků a nezaměstnaných– zvýšení IT znalostí a schopností (certifikát „Schopný teleworkingu“)
- Bezplatné zápůjčky informačních a komunikačních technologií pro práci z domova (notebooky)
- Vybudování centrálního místa, kde se budou setkávat nabídky a poptávky po práci v oblasti teleworkingu

Výstupy projektu
Kromě proškolených osob a podnikatelů, resp. vytvořených kurzů si projekt klade vyšší cíle. Tím hlavním je podpořit teleworking jako takový a dostat jej do klíčových regionálních rozvojových strategií. Pokud v Plzeňském kraji uspěje a firmy si zde s naší pomocí uvědomí jeho význam, tak není důvod, proč by teleworking nemohl systematicky působit i v jiných krajích.

Nosným bodem aktivit po konci projektu bude vytvoření národní asociace pro teleworking, která bude sdružovat všechny zájemce a podporovatele tohoto inovativního způsobu práce, ale bude také pomáhat všem zájemcům bez zkušeností s nasazením teleworkingu.

Více se dočtete na stránkách projektu: http://www.teleworking.cz/