Teleworking pro Olomouc - teleworking pro zdravotně postižené

Teleworking pro Olomouc je pilotní projekt občanského sdružení InternetPoradna.cz. Záměrem projektu je vytvořit a nabídnout novou, kvalitní službu, šitou na míru každému uživateli. Služba poskytuje podporu při novém vzdělávání a školení v činnostech spojených s informačními a komunikačními technologiemi, především počítačem a internetem, zprostředkování zaměstnání a v prvních měsících také podporu při výkonu práce metodou teleworkingu. Naše služby jsou určeny pro lidi znevýhodněné na otevřeném trhu práce, především lidi, kteří nemohou ze zdravotních, rodinných či sociálních důvodů pracovat v prostorách zaměstnavatele.

Teleworking jako termín znamená práci na dálku prováděnou prostřednictvím počítače. To znamená, že pracovník pracuje doma na počítači a až práci dokončí, přenese ji na CD a odnese zaměstnavateli nebo odešle emailem.

Naše aktivity:

  • školení a kurzy práce s výpočetní technikou dle individuální potřeby, předpokladů a možností
  • pomoc a podpora při individuálním hledání pracovního uplatnění formou teleworkingu
  • asistence, doprovod, podpora při jednáních na úřadech práce, správě sociálního zabezpečení, se zaměstnavatelem a dalších úřadech a v institucích
  • podle potřeby podpora a supervize přímo při výkonu práce doma nebo omezeně při výskytu problematických situací
  • pracovně-právní poradenství, konzultace
  • pomoc při podávání žádostí o příspěvek na pořízení počítače a dalších komponent
  • podpora při řešení technických problémů v průběhu výkonu práce

Základním předpokladem je, že každý využívá jen těch aktivit neboli služeb, které potřebuje, nebo o kterých je přesvědčen, že jsou pro něj výhodné. Nikdo nemusí využívat všechny služby. ¨

Celý projekt a všechny jeho součásti jsou zcela závislé na vůli a aktivitě jednotlivých uživatelů. Ti si sami říkají, co potřebují, co je pro ně dobré, s čím chtejí pomoci nebo v čem podpořit. Práce doma je náročná na vůli a motivaci, proto je vlastní aktivita tak důležitou součástí spolupráce.