Rámcová dohoda o práci na dálku

16. července 2002 byla sociálními partnery podepsána Rámcová dohoda o práci na dálku, jejíž text následuje. Pro Českou republiku je první dohodou, která bude tímto způsobem na národní úrovni implementována, a to nejen legislativní cestou, ale i cestou zvyšování povědomí odborné veřejnosti.