Nástavby - Olomoucký kraj

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

SOU zemědělské, Horní Heřmanice 47, Bernartice, souzh@iol.cz, 584 442 091, www.skoly-kurzy.cz
Podnikání v oborech obchodu a služeb (nástavba) 6441L521 2 D 0
Podnikání v oborech zeměd.  a lesního hospod. (nástavba) 6441L518 2 D 0

SPŠ a SOU, Studentská 1384, Hranice, sps@sps.hranet.cz, 581 601 820, www.sps.hranet.cz, www.sou.hranet.cz
Podnikání v technických povoláních (nástavba)  6441L515 2 D 0

SOŠ a SOU strojírenské a stavební, Dukelská 1240, Jeseník, sekretariat@soje.cz,  584 412 032, www.soje.cz
Provozní technika (nástavba)    2343L506 3 V 0
Provozní technika (nástavba)    2343L506 2 D 0

SOŠ a SOU elektrotechnické, Bratrská 1114, Lipník nad Bečvou, isse@isse-lipniknb.cz, 581 773 740, www.isse-lipniknb.cz
Elektrotechnika (nástavba)    2641L501 3 L 0

SOU zemědělské a OU, Tyršova 781, Lipník nad Bečvou, souz@souz-lipniknb.cz, 581 773 264, www.souz-lipniknb.cz
Mechanizace zemědělství a les. hospodářství (nástavba) 4145L505 3 D 0

SOU, Komenského 677, Litovel, sekretariat@soulitovel.cz, 585 341 547, www.soulitovel.cz
Podnikání v oborech obchodu a služeb (nástavba) 6441L521 2 D 0
Podnikání v oborech obchodu a služeb (nástavba) 6441L521 3 D 0

SOU zemědělské, Palackého 338, Loštice, souz.lostice@razdva.cz, 583 445 113, www.stredniskoly.cz
Podnikání v oborech zeměd. a lesního hospod. (nástavba) 6441L518 2 D 0

Sigmundovo SOU strojírenské, J. Sigmunda 242, Lutín, sou.lutin@iol.cz, 585 757 731, www.soulutin.cz
Provozní technika (nástavba)    2343L506 3 V 0
Provozní technika (nástavba)    2343L506 2 D 0

SOŠ technická, SOU technické, OU a U, 1. máje 2/667, Mohelnice, isst.mohelnice@isstmoh.cz, 583 430 338, www.isstmoh.cz
Elektrotechnika (nástavba)    2641L501 2 D 0
Provozní technika (nástavba)    2343L506 2 D 0

SOU zemědělské, OU a U, Gorazdovo nám. 1, Olomouc, souzemol@iol.cz, 585 206 011, www.mujweb.cz/skolstvi/souzemol
Podnikání v oborech zeměd.a lesního hospod. (nástavba) 6441L518 3 L 0
Podnikání v oborech obchodu a služeb (nástavba) 6441L521 3 L 0
Podnikání v technických povoláních (nástavba)  6441L515 3 L 0
Podnikání v oborech zeměd. a lesního hospod. (nástavba) 6441L518 3 D 0
Podnikání v oborech obchodu a služeb (nástavba) 6441L521 3 D 0

SOU technické a obchodní, Kosinova 4, Olomouc, sou_kosinova@volny.cz, 585 220 663, www.kosinka.com
Elektrotechnika (nástavba)    2641L501 3 V 0
Elektrotechnika (nástavba)    2641L501 2 D 0
Provozní technika (nástavba)    2343L506 3 V 0

SOU pro smyslově postižené žáky, OU a PrŠ, Křičkova 4, Olomouc, sou_ouaps@pvtnet.cz, 585 385 112
Společné stravování (nástavba)   6541L504 2 D 0

SOU, OU a U, Rooseveltova 79, Olomouc, sou@sourool.cz, 585 434 834, www.sourool.cz
Dřevařská a nábytkářská výroba (nástavba)  3342L502 2 D 0
Stavební provoz (nástavba)    3644L502 2 D 0
Provozní technika (nástavba)    2343L506 2 D 0

Soukromé SOU stavební, OU a U - PhDr. L. Bortl, spol. s r. o., Štěpánovská 23, Olomouc, 585 233 336, http://soustav.olomouc.indos.cz
Podnikání v technických povoláních (nástavba)  6441L515 3 L 10000

SOU, OU a PrŠ, Štursova 14, Olomouc, sekretariat@soustursova.cz, 585 200 211, www.soustursova.cz
Podnikání v oborech obchodu a služeb (nástavba) 6441L521 3 V 0

SOU polygrafické, tř. Svobody 21, Olomouc, reditel@soupol.cz, 585 759 040, www.soupol.cz
Polygrafický průmysl (nástavba)   3441L501 2 D 0

SOU a U, Fanderlíkova 25, Prostějov, soufan@pvskoly.cz, 582 345 352, www.pvskoly.cz
Stavební provoz (nástavba)    3644L502 2 D 0

SPŠ a SOU, Lidická 4, Prostějov, red.spsasoupv@infos.cz,  582 342 311, http://spsasou.prostejov.cz
Provozní technika (nástavba)    2343L506 2 D 0


SOU obchodní, nám. Ed. Husserla 1 ,Prostějov, souobch@pvskoly.cz, 582 351 977, www.souobch.pvskoly.cz
Společné stravování (nástavba)   6541L504 2 D 0
Provoz obchodu (nástavba)    6641L501 2 D 0

SOŠ, SOU a U oděvní, spol. s r. o., Palackého 150,151/8-10, Prostějov, sossou.odev@pvskoly.cz, 582 342 304, www.sossou.odevni.pvskoly.cz
Oděvnictví (nástavba)    3143L501 3 L 14400
Oděvnictví (nástavba)    3143L501 2 D 14400

Soukromá střední podnikatelská škola obchodu a služeb, spol. s r. o., Palackého 4-6/147, Prostějov,  erkur@merkur.prostejov.cz, 582 341 413, www.skola.obchod-sluzby.cz
Podnikání v technických povoláních (nástavba)  6441L515 3 V 0
Podnikání v technických povoláních (nástavba)  6441L515 2 D 14400

SOU, OU a U stavební, Bří Hovůrkových 17, Přerov, sou@sou.pr-net.cz, 581 201 182, www.iveb.cz./souprerov
Stavební provoz (nástavba)    3644L502 3 L 0

 SOŠ a SOU technické, Kouřílkova 8, Přerov, isst@kourilkova8.cz, 581 201 276, www.kourilkova8.cz
Provozní technika (nástavba)    2343L506 3 L 0
Provozní technika (nástavba)    2343L506 2 D 0

SOŠ a SOU elektroenergetické, nábř. Dr. E. Beneše 21, Přerov, isse@isse.pr-net.cz, 581 250 611, www.isse.pr-net.cz
Elektrotechnika (nástavba)    2641L501 2 D 0

Soukromá SOŠ živnostenská Přerov, spol. s r. o., Palackého 19, Přerov, ssosz@sszprerov.cz, 581 218 018, www.sszprerov.cz
Podnikatelství malých firem (nástavba)   6341L511 3 D 15500
Podnikatelství malých firem (nástavba)   6341L511 2 L 15500

SOŠ a SOU, Šířava 7 ,Přerov,  info@sirava.cz, 581 207 106, www.sirava.cz
Podnikání v oborech obchodu a služeb (nástavba) 6441L521 2 D 0
Podnikání v oborech obchodu a služeb (nástavba) 6441L521 3 L 0
Podnikání v technických povoláních (nástavba)  6441L515 3 L 0

SOU a U, Dvorská 13, Šternberk, sekretariat@sou-stbk.cz, 585 012 115, www.sou-stbk.cz
Provozní technika (nástavba)    2343L506 2 D 0

SOŠ a SOU železniční a stavební, Bulharská 8, Šumperk, sekretariat@soszs.cz, 583 213 156, www.sumperk-net.cz/sou/
Dopravní provoz (nástavba)    3741L503 3 L 0
Provozní technika (nástavba)    2343L506 2 D 0
Stavební provoz (nástavba)    3644L502 2 D 0

SOŠ a SOU, Gen. Krátkého 30, Šumperk, sossou@sossou-spk.cz, 583 213 520, www.sossou-spk.cz
Provozní technika (nástavba)    2343L506 2 D 0