Nástavby - Jihomoravský kraj

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

SOŠ, SOU a U, Bezručova 33, Blansko, ucil33r@bknet.cz, 516 419 621, www.bknet.cz/ucil33
Elektrotechnika (nástavba)    2641L501 2 D 0
Provozní technika (nástavba)    2343L506 3 V 0
Společné stravování (nástavba)   6541L504 3 D 0
Provozní technika (nástavba)    2343L506 2 D 0

SOŠ a SOU obchodu a služeb, spol. s r. o., Obůrka 63, Blansko, 602 780 035
Společné stravování (nástavba)   6541L504 3 L 10000
Společné stravování (nástavba)   6541L504 2 D 15000

Národohospodářská VOŠ, Vyšší zdravotnická škola, SOŠ a SOU, Hybešova 53, Boskovice, 516 454 041, www.nhskola-boskovice.cz
Podnikání v oborech obchodu a služeb (nástavba) 6441L521 3 L 0
Podnikání v oborech zeměděl. a les. hospod. (nástavba) 6441L518 3 L 0
Podnikání v technických povoláních (nástavba)  6441L515 3 L 0

SPgŠ, Komenského 5, Boskovice, posta@spgs-bce.cz, 516 452 106, www.spgs-bce.cz
Vychovatelství pro ústavy sociální péče (nástavba)  7531L501 3 L 0

SOŠ a SOU André Citroëna, nám. 9. května 2a, Boskovice, sosasou@soubce.cz, 516 453 041, www.soubce.cz
Dopravní provoz (nástavba)    3741L503 3 L 0
Autoelektronika (nástavba)    2646L505 2 D 0
Podnikání v technických povoláních (nástavba)  6441L515 2 D 0

SOŠ a SOU obchodní,  Cejl 61,  Brno, posta@obchodskola.cz, 545 572 826, www.obchodskola.cz
Provoz obchodu (nástavba)    6641L501 2 D 0
Provoz obchodu (nástavba)    6641L501 3 V 0
Podnikání v oborech obchodu a služeb (nástavba) 6441L521 3 L 0
Provoz obchodu (nástavba)    6641L501 3 L 0
Propagace (nástavba)    6642L503 3 V 0
Technickohospodářské a správní činnosti (nástavba) 6342L502 3 V 0

SOU spojů a SOŠ, Čichnova 23 ,Brno, souspoju@souspoju.cz, 541 123 111, www.souspoju.cz
Poštovní provoz (nástavba)    3742L501 2 D 0
Zařízení sdělovací techniky (nástavba)   2645L503 2 D 0
Zařízení sdělovací techniky (nástavba)   2645L503 3 L 0
Poštovní provoz (nástavba)    3742L501 3 L 0

Soukromá SOŠ živnostenská Brno, spol. s r. o., Havlenova 16, Brno, ssozs@vol.cz, 543 210 696, www.ssosz.cz
Podnikatelství malých firem (nástavba)   6341L511 3 L 15000
Podnikatelství malých firem (nástavba)   6341L511 2 D 18000

SOU a SOŠ potravinářská a služeb, Charbulova 106, Brno, soups@soups.cz, 548 424 111, www.soups.cz
Podnikání v technických povoláních (nástavba)  6441L515 2 D 0
Podnikání v oborech obchodu a služeb (nástavba) 6441L521 2 D 0
Podnikání v oborech obchodu a služeb (nástavba) 6441L521 3 L 0
Podnikání v oborech obchodu a služeb (nástavba) 6441L521 3 V 0
Podnikání v technických povoláních (nástavba)  6441L515 3 V 0
Společné stravování (nástavba)   6541L504 2 D 0
Podnikání v technických povoláních (nástavba)  6441L515 3 L 0

Soukromá SCOLA COMENIANA - Obchodní akademie, spol. s r. o., Charbulova 137,  Brno, scolacomeniana@volny.cz, 548 211 511, www.cscnet.cz/comeniana/index.htm
Technickohospodářské a správní činnosti (nástavba) 6342L502 3 L 10000

SOŠ, SOU a U, Jílová 36g, Brno, sou@sou-jilova.cz, 543 424 511, www.sou-jilova.cz
Stavební provoz (nástavba)    3644L502 3 V 0
Dřevařská a nábytkářská výroba (nástavba)  3342L502 3 E 0
Stavební provoz (nástavba)    3644L502 3 E 0
Stavební provoz (nástavba)    3644L502 2 D 0
Dřevařská a nábytkářská výroba (nástavba)  3342L502 3 V 0
Dřevařská a nábytkářská výroba (nástavba)  3342L502 2 D 0

Obchodní akademie a VOŠ sociální, Kotlářská 9, Brno, oa@oakobrno.cz, 541 321 338, www.oakobrno.cz
Veřejně pořádková činnost (nástavba)   6842L501 3 L 0

ISŠ automobilní, Křižíkova 15 ,Brno, sekretariatred@issabrno.cz, 532 043 049, www.sssbrno.cz/issabrno
Autoelektronika (nástavba)    2646L505 2 D 0
Dopravní provoz (nástavba)    3741L503 3 L 0
Dopravní provoz (nástavba)    3741L503 2 D 0

ISŠ – COP, Olomoucká 61, Brno, nabor@iss-copbrno.cz, 548 515 111,  ww.iss-copbrno.cz
Elektrotechnika (nástavba)    2641L501 3 L 0
Provozní technika (nástavba)    2343L506 2 D 0
Provozní elektrotechnika (nástavba)   2641L506 2 D 0
Provozní technika (nástavba)    2343L506 3 L 0

Soukromá škola managementu a jazyků, spol. s r. o., Pavlovská 16, Brno, ssmajbrno@volny.cz, 547 221 376, www.ssmaj.cz
Provoz a řízení obchodních a výrobních firem (nástavba) 6341L516 3 L 11000

SOU stavební a U, Pražská 38b, Brno, soubosonohy@iol.cz, 547 120 661, www.soubosonohy.cz
Stavební provoz (nástavba)    3644L502 3 L 0
Provozní technika (nástavba)    2343L506 2 D 0
Provozní technika (nástavba)    2343L506 3 L 0
Stavební provoz (nástavba)    3644L502 2 D 0

ISŠ, Purkyňova 97, Brno, isspost@isspbrno.cz, 541 649 221 ,www.isspbrno.cz
Provozní elektrotechnika (nástavba)   2641L506 2 D 0

SOU tradičních řemesel, spol. s r. o., Střední 59, Brno, skolyjh@vol.cz, 541 219 843, www.soutr.cz
Umělecké řemeslné práce (nástavba)   8251L501 2 D 14900
Podnikání v oborech obchodu a služeb (nástavba)  6441L521 2 L 14900

ISŠ polygrafická, Šmahova 110, Brno, reditel@polygr.sssbrno.cz, 548 211 313, www.isspolygr.cz
Polygrafický průmysl (nástavba)   3441L501 2 D 0

SOU strojírenské a elektrotechnické, Trnkova 113, Brno, sekretariat@sousae.cz, 544 422 811, www.sousae.cz
Provozní elektrotechnika (nástavba)   2641L506 3 L 0
Elektrotechnika (nástavba)    2641L501 3 V 0
Provozní technika (nástavba)    2343L506 3 V 0
Provozní technika (nástavba)    2343L506 3 L 0
Elektrotechnika (nástavba)    2641L501 3 L 0
Provozní elektrotechnika (nástavba)   2641L506 3 V 0
Provozní elektrotechnika (nástavba)   2641L506 2 D 0
Provozní technika (nástavba)    2343L506 2 D 0

SOŠ ochrany osob a majetku, spol. s r. o., Zoubkova 20, Brno, sosoom.brno@iol.cz, 547 356 826, web.iol.cz/sosoom.brno
Veřejně pořádková činnost (nástavba)   6842L501 3 L 11000

I. Soukromé SOU Břeclav, spol. s r. o., Mládežnická 3, Břeclav, vlastimil.rampula@1ssou.cz, 519 321 866
Podnikání v oborech obchodu a služeb (nástavba) 6441L521 3 L 10500
Podnikání v oborech obchodu a služeb (nástavba) 6441L521 2 D 15000
Propagace (nástavba)    6642L503 2 D 15000
Společné stravování (nástavba)   6541L504 2 D 15000
Společné stravování (nástavba)   6541L504 3 L 10500
Propagace (nástavba)    6642L503 3 L 10500

SPŠ Edvarda Beneše a SOU, nábř. Komenského 1, Břeclav, skola@spsbv.cz, 519 326 505, www.spsbv.cz
Podnikání v technických povoláních (nástavba)  6441L515 2 D 0
Podnikání v oborech obchodu a služeb (nástavba)  6441L521 2 D 0

VOŠ, SOŠ, SOU a OU, nám. Svobody 318, Bzenec,sou.bzenec@centrum.cz, 518 384 527, www.hotelbzenec.cz
Podnikání v technických povoláních (nástavba)  6441L515 2 D 0
Společné stravování (nástavba)   6541L504 2 D 0

ISŠ, Lipová alej 21, Hodonín, 518 321 250, web.telecom.cz/iss-hodonin
Podnikání v technických povoláních (nástavba)  6441L515 2 D 0
Dřevařská a nábytkářská výroba (nástavba)  3342L502 2 D 0

SOU a U, Masarykovo nám. 1, Hustopeče, skola@sou.hustopece.cz, 519 411 171, www.sou.hustopece.cz
Podnikání v oborech obchodu a služeb (nástavba) 6441L521 2 D 0
Stavební provoz (nástavba)    3644L502 3 L 0
Stavební provoz (nástavba)    3644L502 2 D 0
Podnikání v technických povoláních (nástavba)  6441L515 3 L 0
Podnikání v oborech obchodu a služeb (nástavba) 6441L521 3 L 0

SPŠ, Na Větřáku 463, Jedovnice, skola@spsjed.cz, 516 442 820, www.spsjed.cz
Provozní technika (nástavba)    2343L506 3 L 0

SPŠ a SOU Kuřim, spol. s r. o., Křížkovského 48, Kuřim, spskurim@volny.cz, 541 231 038, www.volny.cz/spskurim
Provozní technika (nástavba)    2343L506 2 D 7000
Provozní technika (nástavba)    2343L506 3 L 9000
Elektrotechnika (nástavba)    2641L501 2 D 7000
Elektrotechnika (nástavba)    2641L501 3 L 9000

SOU, Havlíčkova 1223/17 ,Kyjov, sou@soukyjhavli.cz, 518 615 109, www.soukyjhavli.cz
Podnikání v technických povoláních (nástavba)  6441L515 2 D 0

COP, Nádražní 471, Kyjov, info@copkyjov.cz, 518 612 384, www.copkyjov.cz
Dopravní provoz (nástavba)    3741L503 3 L 0

SOU zemědělské, OU a U, Urbanova 625, Kyjov, sou.kyjov@ho.orgman.cz, 518 612 685
Technickohospodářské a správní činnosti (nástavba) 6342L502 2 D 0

SOŠ a SOU - Masarykova škola práce, Tyršova 500, Letovice, info@stredni-skola.cz, 516 474 878, www.stredni-skola.cz
Podnikání v technických povoláních (nástavba)  6441L515 2 D 0
Podnikání v oborech obchodu a služeb (nástavba) 6441L521 2 D 0

SOU, Purkyňova 6, Mikulov, sou.mikulov@bv.orgman.cz, 519 510 680, www.sou-mik.cz
Podnikání v oborech obchodu a služeb (nástavba) 6441L521 3 L 0

SOŠ, SOU a OU, nám. Klášterní 127, Moravský Krumlov, 515 322 238, www.sis.znojmo.cz/sosmk/
Podnikání v oborech obchodu a služeb (nástavba) 6441L521 2 D 0
Podnikání v technických povoláních (nástavba)  6441L515 2 D 0

Střední zahradnická škola, SOU a U, Masarykova 198, Rajhrad, sou.rajhrad@centrum.cz, 547 230 014, www.skoly-kurzy.cz
Zahradnictví (nástavba)    4144L501 2 D 0

SPŠ a SOU nábytkářské, Říčanská 1158, Rosice u Brna, sps.sou.n@volny.cz, 546 412 887, www.volny.cz/sps.sou.n
Dřevařská a nábytkářská výroba (nástavba)  3342L502 2 D 0

SOU nábytkářské, Tyršova 16, Rousínov, soun@vys.czn.cz, 517 371 491, www.soun-rousinov.cz
Dřevařská a nábytkářská výroba (nástavba)  3342L502 2 D 0
Dřevařská a nábytkářská výroba (nástavba)  3342L502 3 L 0

Hotelová škola Mikulov, spol. s r. o., č.p. 101, Sedlec, zejda@hotelschool.sol.cz, 519 513 438, www.hotelschool.sol.cz
Společné stravování (nástavba)   6541L504 3 L 13630

ISŠ, Tyršova 479, Slavkov u Brna, admin@iss-slavkov.cz, 544 221 581, www.iss-slavkov.cz
Oděvnictví (nástavba)    3143L501 2 D 0
Podnikání v oborech obchodu a služeb (nástavba) 6441L521 2 D 0

ISŠ, č.p. 496, Sokolnice, info@iss-sokolnice.cz, 544 224 634, www.iss-sokolnice.cz
Elektrotechnika (nástavba)    2641L501 3 E 0

SOŠ oděvní, SOU a U, Úprkova 1733, Strážnice, soso@sosostraznice.cz, 518 307 361, www.sosostraznice.cz
Podnikání v technických povoláních (nástavba)  6441L515 2 D 0
Podnikání v technických povoláních (nástavba)  6441L515 3 L 0
Podnikání v oborech obchodu a služeb (nástavba) 6441L521 3 L 0
Podnikání v oborech obchodu a služeb (nástavba) 6441L521 2 D 0

SOU zemědělské a U, nám. Míru 22, Tišnov, reditel@souztisnov.cz,  549 410 076, www.souz-tisnov.me.cz,  ww.tisnov.czechcity.cz/souz
Podnikání v oborech obchodu a služeb (nástavba) 6441L521 3 L 0
Podnikání v oborech obchodu a služeb (nástavba) 6441L521 2 D 0

Střední vinařská škola, SOU zahradnické a U, Sobotní 116, Valtice, 519 352 402, www.vinari.euweb.cz
Podnikání v oborech zeměděl. a les. hospod. (nástavba) 6441L518 2 D 0
Podnikání v oborech obchodu a služeb (nástavba) 6441L521 2 D 0
Podnikání v oborech zeměděl. a lesního hospod. (nástavba) 6441L518 3 L 0

SOŠ a SOU tradičních řemesel, Mládežnická 430, Velké Opatovice, souv-opa@bosnet.cz, 516 477 100, www.souvopa.cz
Podn.  v ob. umění, užit.um. a rukoděl. um-řemesl. výroby 6441L523 3 L 0
Podnikání v technických povoláních (nástavba)  6441L515 3 L 0

SPŠ a SOU, Sochorova 15, Vyškov, sps.vyskov@infos.cz,  517 348 886, www.spsasou.vyskov.cz, ww.soustavebni.acvyskov.cz
Stavební provoz (nástavba)    3644L502 2 D 0

Střední zemědělská škola, SOU, OU a U,Dvořákova 19, Znojmo, souzem@mboxzn.cz, 515 225 280, www.souzem.cz
Podnikání v oborech zeměděl. a les. hospod. (nástavba) 6441L518 2 D 0
Podnikání v oborech obchodu a služeb (nástavba) 6441L521 2 D 0
Podnikání v oborech zeměděl. a les. hospod. (nástavba) 6441L518 3 L 0
Podnikání v technických povoláních (nástavba)  6441L515 2 D 0
Podnikání v oborech obchodu a služeb (nástavba) 6441L521 3 L 0

SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, spol. s r. o., Přímětická 1812/50, Znojmo, hanzal.libor@sousoszn.cz, 515 226 456, www.sousoszn.cz
Vlasová kosmetika (nástavba)   6941L502 2 D 5500
Společné stravování (nástavba)   6541L504 2 D 5500

SOU stavební, OU a U, Uhelná 6/3264, Znojmo, soustav@mboxzn.cz, 515 222 202, www.sou-uhelna.znojmo.cz
Podnikání v technických povoláních (nástavba)  6441L515 2 D 0

Soukromá SŠ podnikání Želešice, o. p. s., Sadová 338, Želešice, skola@ssspzelesice.cz, 547 428 203
Podnikání v oborech obchodu a služeb (nástavba) 6441L521 2 D 13000
Provozní technika (nástavba)    2343L506 2 D 13000