Vzdělání - Vaše investice do budoucnosti

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Smyslem vzdělání  je kultivace jedince. Znamená to, že absolvováním povinné školní docházky a obdržením maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu Vaše učení nekončí. Měli bychom být vlastně rádi, že se můžeme stále něčemu novému učit. Cvičíme tak náš mozek, který je ještě stále dost nevyužitý. Každý z nás je osobnost s určitou hyerarchií potřeb. Pokud naším motivem bude  změnit radikálně své pracovní zařazení a naučit se něco úplně nového je to dostatečný hnací motor pro to, abychom se opravdu dále vzdělávali.

Agentur, které nabízejí vzdělávání je mnoho. Důležité je vybrat si správnou agenturu, mít předem informace o obsahu kurzu, jeho časovém programu, znát poměr hodin teorie a praxe, popř. vědět něco o lektorech (praxe v oboru, zaměření atd.), splňovat podmínky přijetí a znát cenu kurzu.

A nezapomeňte - vzdělávání je Vaše investice do budoucnosti.