Vzdělání - Vaše investice do budoucnosti

Smyslem vzdělání je kultivace jedince. Znamená to, že absolvováním povinné školní docházky a obdržením maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu Vaše učení nekončí. Měli bychom být vlastně rádi, že se můžeme stále něčemu novému učit. Cvičíme tak náš mozek, který je ještě stále dost nevyužitý. Každý z nás je osobnost s určitou hyerarchií potřeb. Pokud naším motivem bude změnit radikálně své pracovní zařazení a naučit se něco úplně nového je to dostatečný hnací motor pro to, abychom se opravdu dále vzdělávali. Agentur, které nabízejí vzdělávání je mnoho. Důležité je vybrat si správnou agenturu, mít předem informace o obsahu kurzu, jeho časovém programu, znát poměr hodin teorie a praxe, popř. vědět něco o lektorech (praxe v oboru, zaměření atd.), splňovat podmínky přijetí a znát cenu kurzu. A nezapomeňte - vzdělávání je Vaše investice do budoucnosti.

Kde hledat školu

Přehled státních a soukromých vysokých škol a univerzit, dále rozchodník na střední a vyšší odborné školy.

Rekvalifikace

Rekvalifikace znamená získání nové kvalifikace nebo rozšíření stávající kvalifikace. Při určování obsahu a rozsahu se vychází z vaší dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností, formou získání nových teoretických znalostí a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání. Cílem rekvalifikačního vzdělávání je nejen získání znalostí a dovedností potřebných pro novou profesi, ale sleduje i psychickou a motivační pomoc. To znamená zajištění společenského kontaktu, eliminaci společenské izolovanosti, vzájemnou pomoc při zajišťování nového uplatnění atp.

Nástavby - Jihomoravský kraj

[více…]

Nástavby - Jihočeský kraj

[více…]

Nástavby - hl.m. Praha

[více…]

Nástavby - Olomoucký kraj

[více…]

Nástavby - Moravskoslezský kraj

[více…]

Nástavby - Liberecký kraj

[více…]

Nástavby - Královéhradecký kraj

[více…]

Nástavby - Karlovarský kraj

[více…]