Služby pro rodinu

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Sociální služby jsou poskytovány jednotlivým občanům nebo celé rodině, pokud se ocitnou v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc při jejím zvládání. Jejich cílem je umožnit těmto lidem zapojení do běžného života společnosti v nejvyšší možné míře. Sociální služby se mohou občanům poskytovat v jejich domácím prostředí, tedy formou terénní služby, ambulantně v různých typech center nebo pobytově v zařízení sociálních služeb. Prioritou je však vždy podpora života jejich uživatele - klienta - v jeho přirozeném prostředí oproti nutnosti jeho umístění v nějakém typu pobytového zařízení.

Mezi nejběžnější typy těchto služeb patří pečovatelská služba, poradenské služby, různá centra denních služeb pro určité skupiny klientů (osoby se zdravotním postižením, lidé se závislostmi, senioři), azylové domy, chráněné bydlení a chráněné zaměstnávání pro osoby s postižením, služby krizové intervence, osobní asistence a mnohé další.

Poskytování sociálních služeb v současné době zabezpečuje jednak stát, jednak kraje a obce a také velké množství nestátních neziskových organizací a případně též fyzických osob. Přehled o poskytovatelích konkrétních sociálních služeb ve vašem regionu bude mít váš příslušný obecní úřad. Většinou jsou také informace o poskytovaných sociálních službách uvedeny na internetových stránkách obecních resp. městských úřadů. Přehled obcí a měst v ČR s jejich webovými stránkami naleznete např. na portálu Města a obce on-line (viz odkaz).

V rámci sociálních služeb, které jsou zaměřeny na podporu rodiny, jsou poskytovány zejména tyto služby: poradenství, služby rané péče, respitní péče, osobní asistence, centra denních služeb, pečovatelská služba pro rodiny s dětmi a azylové domy pro matky s dětmi. Pro informaci o typech a umístěních těchto zařízení ve Vašem okolí se můžete obrátit na svůj obecní úřad.