Služby pro rodinu

Sociální služby jsou poskytovány jednotlivým občanům nebo celé rodině, pokud se ocitnou v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc při jejím zvládání. Jejich cílem je umožnit těmto lidem zapojení do běžného života společnosti v nejvyšší možné míře.