Zákon o zaměstnanosti (č. 1/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Upravuje zákaz diskriminace na trhu práce, právo na zaměstnání, činnost úřadů práce - zprostředkování zaměstnání, zajišťování rekvalifikací, podmínky pro poskytování hmotného zabezpečení uchazečů o zaměstnání. Dále obsahuje speciální úpravu pro občany se změněnou pracovní schopností.

Hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání
Poskytování: uchazeči o zaměstnání, kterému úřad práce nezprostředkoval vhodné zaměstnání nebo nezabezpečil rekvalifikaci.
Podmínky vzniku nároku: v posledních 3 letech aspoň 12 měsíců zaměstnán (započítávají se i některé náhradní doby).
Doba poskytování: maximálně 6 měsíců (v případě rekvalifikace po celou dobu rekvalifikace).
Výše: první 3 měsíce 50 % průměrného měsíčního čistého výdělku z posledního zaměstnání, další 3 měsíce 40 %.

V případě rekvalifikace hmotné zabezpečení ve výši 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku po celou dobu trvání rekvalifikace.