Zákoník práce ( č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů )

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Je to základní právní předpis, který upravuje např. zákaz diskriminace v pracovně právních vztazích, uzavření a skončení pracovního poměru, povinnosti zaměstnanců i zaměstnavatelů, průběh pracovního poměru (pracovní doba, dovolená, překážky v práci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci), speciální pracovní podmínky pro některé skupiny zaměstnanců (např. ženy, těhotné ženy), náhradu škody.