Úvod

Je zajímavé, jak znají svá práva ti, kteří jsou právě se zákonem a právem na štíru. A jak jsme někdy my samy pohodlné a než bychom si ověřily, jak to doopravdy je, spolehneme na rady laiků a nebo, ještě hůře, na to, co si někdo v našem okolí jen myslí, ale doopravdy neví. Pravda, vyznat se v zákonech je někdy zapeklitá věc, která dá i soudům „zabrat“. V tom základním bychom se ale měly umět orientovat samy, vždyť jde někdy opravdu jen o to, „jak to tam přesně je“. A najednou může být věc jasná a problém někde úplně jinde. Vždyť i jen ověření, že odvolávka v dokumentu na příslušný zákon a paragraf „sedí“, může ukázat, že věci se mají trochu jinak a vaše pozice může být najednou také jiná. Proto jsme pro vás vybrali přehled platných zákonů, které pro ženy v zaměstnání mají značný význam, aby vám jejich vyhledávání ať už na internetu, v knihovně nebo ve firmě nedělalo potíže. Krátké výtažky z nich mají sloužit jen pro základní informaci.

Zákoník práce č. 262/2006 Sb. ve znění č. 126/2008 Sb.

Od 1. ledna 2007 je v účinnosti nový Zákoník práce. Jeho přesné znění včetně technické novely z roku 2008 a dalších předpisů naleznete v odkazech v článku.

Zákoník práce ( č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů )

[více…]

Zákon o zaměstnanosti (č. 1/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

[více…]

Odbory

Odbory jsou jedním ze subjektů, které mají nesporně velký potenciál v možnostech obhajovat zájmy jak žen tak i mužů, neboť v tom spočívá jejich poslání. Jako sociální partner jsou oficiálním připomínkovým místem v legislativním procesu a jsou členem Rady hospodářské a sociální dohody. Odborové svazy jsou partnery vlády, mají kompetence využívat právní nástroje pro podporu rovného zacházení s ženami a s muži, mají právo podílet se na zpracování koncepčních dokumentů v oblasti rovných příležitostí pro ženy a muže.