Tisková zpráva: Výsledky soutěže

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

2007-03-27, Havlíčkův Brod

V Havlíčkově Brodě byly vyhlášeny výsledky soutěže Podnik podporující rodinu v kraji Vysočina 2007. V kategorii podniků nad 500 zaměstnanců zvítězilo Dřevozpracující Družstvo Lukavec, mezi středními podniky se prosadil výrobce koberců a interierového designu Habitat a.s. a jako nejlepší malý podnik (do 25 zaměstnanců) byla vyhodnocena poradenská firma Renvodin-Šafařík, spol. s r.o.

Hodnoceny byly flexibilní formy práce, možnosti personálního rozvoje a vzdělávání zaměstnanců a inovativní přístupy k podpoře rodinného života zaměstnanců (např. komunikace se zaměstnanci na rodičovské dovolené, úprava pracovní doby podle rodinných potřeb zaměstnanců, prorodinné benefity a podpora rodinných příslušníků zaměstnanců). 

Soutěž proběhla pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, náměstkyně hejtmana kraje Vysočina ing. Marie Černé a starostky města Havlíčkův Brod ing. Jany Fischerové v rámci projektu Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života – kraj Vysočina. Projekt je řešen v partnerství, vedeném Českým svazem žen a  za účasti dalších jedenácti partnerů z řad zájmových organizací, poradenských, vzdělávacích a výzkumných společností.

Výsledky soutěže byly vyhlášeny v úterý 27. března 2007 v Hotelu Slunce (Havlíčkův Brod) při příležitosti mezinárodního semináře „Slaďování pracovního a rodinného života“, který proběhl za účasti partnerů projektu ze Švédska a Španělska.

Bližší informace k projektu na www.rovnesance.cz.

Pořadí soutěže:

Malý podnik (do 25 zaměstnanců)
1 Renvodin – Šafařík, spol. s r.o. (Hustopeče, Třebíč):  inspirativní kombinace rodinného a firemního života
2 Jiří Holešák – HBH Sběr surovin (Havlíčkův Brod): přizpůsobování provozu osobním a rodinným potřebám zaměstnanců firmy
3 ADORES s.r.o. (Humpolec): nápad pozvat rodiny zaměstnanců na výjezdní školení firmy

Střední podnik (do 500 zaměstnanců)
1 Habitat, a.s. (Náměšť): propojení podnikání a starosti o kvalitu života v obci
2 Kosyka, s.r.o. (Jihlava): firma procesně i manažersky připravená na osobní péči zaměstnance
3 Elasta-Vestil, spol. s r.o. (Krucemburk): podpora zaměstnanosti v místě bydliště jako strategie firmy

Velký podnik (nad 500 zaměstnanců)
1 Dřevozpracující družstvo Lukavec: velmi kvalitní péče o zaměstnance a jejich blízké
2 Moravské kovárny, a.s. (Jihlava): podpora klíčových lidí pro konkurenceschopnost firmy
3 Status stavební a.s. (Humpolec): péče o řadové zaměstnance


Kontaktní osoba:

PhDr.Zdeňka Hajná, CSc., předsedkyně,
Český svaz žen (chairperson, Czech Women´s Union)
Panská 7, 111 53 Praha 1
Telefon: +420 224 211 017
Fax: +420 222 243 993
Mobil: +420 777 91 30 61
E-mail: hajna@csz.cz
Web: www.csz.cz