Výsledky soutěže Podnik podporující rodinu v kraji Vysočina

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

V Havlíčkově Brodě byly v březnu vyhlášeny výsledky soutěže Podnik podporující rodinu v kraji Vysočina 2007. Soutěž proběhla pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, náměstkyně hejtmana kraje Vysočina ing. Marie Černé a starostky města Havlíčkův Brod ing. Jany Fischerové v rámci projektu Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života - kraj Vysočina. Ten je řešen pod vedením Českého svazu žen za účasti dalších jedenácti partnerů z řad zájmových organizací, poradenských, vzdělávacích a výzkumných společností a agentur.

 

V kategorii podniků nad 500 zaměstnanců zvítězilo Dřevozpracující družstvo Lukavec, mezi středními podniky se prosadil výrobce koberců a interiérového designu Habitat a.s. a jako nejlepší malý podnik (do 25 zaměstnanců) byla vyhodnocena poradenská firma Renvodin-Šafařík, spol. s r.o. Slavnostnímu předání cen zástupcům vítězných podniků předcházela panelová diskuse, jíž se zúčastnilo sedm diskutujících z jednotlivých podniků, zástupci organizací, podílejících se na projektu a představitelé kraje Vysočina a města Havlíčkův Brod. Přinášíme záznam nejzajímavějších podnětů a názorů, které v ní zazněly. Nejfrekventovanějším souslovím diskuse bylo: vytvořit podmínky.

 

Co rozhodlo, že jste se do soutěže přihlásili?

 

Ing. Kříž, Lukavec:

Spokojenost zaměstnanců je naším cílem. Byla to ojedinělá akce a my se potřebujeme srovnávat s českými i zahraničními firmami. To rozhodlo.

 

Ing. Hejátko, Habitat:

Když jsem četl přihlášku, uvědomil jsem si, že toho pro ženy a rodiny děláme dost na to, abychom to mohli zkusit a třeba i uspět…

 

J.Holešák, Sběr surovin:

Chtěli jsme zjistit, zda vykořisťujeme nebo ne… Do soutěže nás nakonec přihlásila jedna ze zaměstnankyň…

 

Ing. Krejčí, Status stavební a.s.:

Ve stavebnictví je velká fluktuace a tak jsme v soutěži viděli inspiraci jak stalibilizovat personál…

 

Kterého ze svých opatření si ceníte nejvíc?

Ing. Kříž:

Že náš podnik věnuje jednorázově 100 000 pozůstalým - manželce/manželovi a dětem po našich zesnulých zaměstnancích…

 

Ing. Krejčí:

Flexibilitu pracovní doby, že vycházíme vstříc ženám s malými dětmi na základě individuální dohody.

 

Ing. Šafařík:

Flexibilní pracovní doba bez stanovení pevného začátku a konce, možnost práce doma během týdne…

 

Ing. Hejátko:

Zastáváme názor, že spokojený zaměstnanec je dobrý zaměstnanec a že si tak udržíme dobré lidi... Například vedoucí obchodního oddělení koberců jde na mateřskou dovolenou a my jí doma zařizujeme internet a telefon, aby mohla z domova i pracovat, pokud bude chtít…

 

Ing. Benc, Elasta-Vestil, s.r.o.:

Bezplatného rozvozu zaměstnanců…

 

 

Co vám investice do lidí přinášejí?

Ing. Krejčí:

Je třeba investovat do lidí dlouhodobě, čím dál tím víc, protože bez lidí firma fungovat nebude...

 

Ing. Kříž:

Každý dělník a technik má svůj školící plán, který plní. Školení zajišťujeme v odborných oborech, máme i výuku jazyků. Investice do lidí je nejdůležitější…

 

Ing. Váchová, Moravské kovárny:

Chceme být atraktivní firmou, která obstojí v konkurenci. Umožňujeme trávit maximálně volný čas s rodinou, věnujeme značné příspěvky na rodinné akce zaměstnanců.

 

Ing. Kříž:

Sarkasticky řečeno: Přináší to to, že lidé, kteří od nás odejdou jinam, toho litují… Máme celý soubor opatření pro spokojenost zaměstnanců.  V našem malého kolektivu panují spíše přátelské než zaměstnanecké vztahy.

 

Ing. Benc:

Máme spoustu zaměstnanců, kteří u nás pracovali celý život a jsou tu zaměstnány celé rodiny…To mluví samo za sebe.

 

 

Jaké akce pro rodiny pořádáte?

Ing. Hejátko:

Hlavně sportovní, ale například i turnaj v hraní kuliček pro neziskovou organizaci v našem areálu.

 

Ing. Šafařík:

Pořádáme firemní zájezdy  - prodloužené víkendy - pro všechny členy rodiny a často i pro jejich přátele, jezdíme i do divadel, pořádáme večírky…

 

Ing. Kříž:

Máme u nás celé rodiny zaměstnanců a také tři generace rodin… Naše podpora - to je každoročně asi dvacet zájezdů pro rodiny  a  akcí pro děti. Při narození dítěte poskytujeme příspěvek 5000 Kč. Také máme svoje noviny s kronikou rodin, které v družstvu pracují…

 

Ing. Benc:

Osvědčilo se nám zaměstnávat manželské páry - pokud pracují ve dvou odlišných směnách a mají např. nemocné dítě, mohou se o ně střídavě starat…

 

 

Má se víc starat stát nebo firma?

Ing. Hejátko:

Rozhodně oba. Je třeba posilovat prorodinná opatření. Nebude-li podpora, nebudou děti… Spořivý trend současnosti je chybný. Například ve Francii rodiny s dětmi daňově zvýhodňují…A navíc by bylo dobré protáhnout systém i na staré rodiče - do přímého propojení s důchodovým zabezpečením.

 

Ing. Krejčí:

Přídavky na děti by měly být vyšší, bez ohledu na příjem rodičů…

 

J. Holešák:

Přídavky by měly být adresné, s minimální možností zneužití, ale rozhodně ne plošné, to je mrhání financemi.

 

Ing. Krejčí:

Jsem proti, aby příjmově vyšší skupiny byly takto diskriminovány…

 

Ing. Černá (náměstkyně Hejtmana Kraje Vysočina):

Jsem matkou tří dětí a jako ženu mě samozřejmě prorodinná politika zajímá. Zejména v ohodnocení důchodů. Ženy, které vychovaly více dětí, odcházejí do důchodu zpravidla chudé, což považuji za nespravedlivé. Jako představitelka samosprávy vás chci seznámit s naším opatřením: Jako druhý region v ČR jsme zapojeni v projektu Rodinné pasy, podporujícího společné trávení volného času, umožňujícího zvýhodněné nákupy pro rodiny, návštěvy muzeí, galerií. Přeji si, aby bylo více firem, které se účastní obdobných soutěží. Velmi si těch prvních statečných vážím.

 

Dr. Hajná, předsedkyně Českého svazu žen:

Jedním z cílů tohoto projektu je, že se chceme intenzivně věnovat také rodinné politice a návrhům toho, jak a co dělat. Současná rodinné politika prozatím bohužel nedává rodinám velké šance volby. Co rozumím volbou: Existoval by "balík" peněz pro rodinu a ta by určovala, kdy a za jakých okolností si je budou vybírat. Do balíku by přispívaly obce, zaměstnavatelé, stát. Otázka pro přítomné zástupce podniků: Byli byste do takového balíku ochotni přispívat?

 

Ing. Hejátko:

Už přispíváme - do neadresného balíku ale i formou vzdělávacího centra. Myslím, že firmy v ČR přispívají dost. Problémem k řešení je zneužívání sociálních a zdravotních dávek. Co je další problém - zrušilo se třígenerační bydlení a senioři končí v betonových monstrech, to považuji za chybu.

 

H. Kunstová, Český helsinský výbor:

Mrzí mě, že se v celé debatě doposud opomíjejí senioři a muži, kteří se o děti mohou také starat. Co se týče rodinného pasu, jako doprovázející babička nemám nárok ho použít. Rodina by měla být chápána jako třígenerační a mělo by se také podporovat třígenerační bydlení!

 

Ing. Hejátko:

Společnost  by se měla vrátit ke kořenům, vytvářet podmínky pro rodinu, obnovit původní vztahy péče o předchozí generaci…

 

Ing. Honzálek, zastupitel, H.Brod:

Musíme myslet i na seniory. Komerce dnes upřednostňuje mládí, což nás bude jednou mrzet… Co se týče návratu matek po mateřské dovolené, chybějí kvalitní jesle a školky. V Havlíčkově Brodě a vlastně v celém kraji nejsou už jediné jesle, ty poslední se právě ruší…

  

V následné anketě nám většina zástupců  zúčastněných podniků potvrdila, že své účasti v soutěži rozhodně nelituje, že pro ně byla obohacením a inspirací a že by do podobné soutěže šli opět. A co by doporučili ostatním firmám? Rozhodně to zkusit také!

 
Seznam podniků, které se soutěže zúčastnily:

Dřevozpracující družstvo Lukavec, Habitat a.s., Renvodin-Šafařík s.r.o., Moravské kovárny a.s., Kosyka s.r.o., J.Holešák-Sběr surovin, Status-stavební a.s., Elasta-Vestil s.r.o., Adores s.r.o.

 

Co dělají pro své zaměstnance?

Moravské kovárny a.s. - výrazná podpora rekreace zaměstnanců a jejich rodin.

 

STATUS stavební a.s. - zaměstnanci si mohou objednat za zvýhodněných podmínek stavební práce pro své soukromé stavby.

 

Kosyka s.r.o. - velká péče je věnována dětem zaměstnanců, školka je na pracovišti.

Habitat - spolupracuje příkladně s neziskovou organizací sídlící v areálu firmy.

 

Elasta-Vestil s.r.o. - flexibilní pracovní doba.

 

ADORES s.r.o. - příkladný přístup k rodinám zaměstnanců, flexibilita jako pracovní nutnost

Revondin-Šafařík s.r.o. -  tradice celofiremních rodinných výletů a společenských setkání.