Výsledky soutěže Podnik podporující rodinu v kraji Vysočina

V Havlíčkově Brodě byly v březnu vyhlášeny výsledky soutěže Podnik podporující rodinu v kraji Vysočina 2007. Soutěž proběhla pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, náměstkyně hejtmana kraje Vysočina ing. Marie Černé a starostky města Havlíčkův Brod ing. Jany Fischerové v rámci projektu Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života - kraj Vysočina.

Tisková zpráva: Výsledky soutěže

V Havlíčkově Brodě byly vyhlášeny výsledky soutěže Podnik podporující rodinu v kraji Vysočina 2007. V kategorii podniků nad 500 zaměstnanců zvítězilo Dřevozpracující Družstvo Lukavec, mezi středními podniky se prosadil výrobce koberců a interierového designu Habitat a.s. a jako nejlepší malý podnik (do 25 zaměstnanců) byla vyhodnocena poradenská firma Renvodin-Šafařík, spol. s r.o.

Výsledky soutěže Podnik podporující rodinu v kraji Vysočina: Záznam z panelové diskuse

V Havlíčkově Brodě byly v březnu vyhlášeny výsledky soutěže Podnik podporující rodinu v kraji Vysočina 2007. Soutěž proběhla pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, náměstkyně hejtmana kraje Vysočina ing. Marie Černé a starostky města Havlíčkův Brod ing. Jany Fischerové v rámci projektu Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života - kraj Vysočina. Ten je řešen pod vedením Českého svazu žen za účasti dalších jedenácti partnerů z řad zájmových organizací, poradenských, vzdělávacích a výzkumných společností a agentur...

Včela 04/2007 Vyhlášení výsledků soutěže Podnik podporující rodinu

Ve dnech 26.3. – 27.3. 2007 se konal v Havlíčkově Brodě v hotelu Slunce seminář, uskutečněný v rámci projektu EQUAL „Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života – kraj Vysočina.“ Byl to již třetí seminář určený jedné z cílových skupin, na které je projekt zaměřen.