Vyhodnocení soutěže

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční v březnu 2007 na společném setkání účastníků soutěže a zástupců státní správy, místní samosprávy, podnikatelských sdružení, partnerů projektu a  nevládních organizací.