Průběh soutěže

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Na základě odevzdané přihlášky  bude účastníkům zaslán soutěžní dotazník v rozsahu cca 5 stran. V průběhu soutěže bude účastníkům nabídnuta možnost konzultací s vyhlašovateli soutěže. Všichni přihlášení obdrží na CD výsledky výzkumu v oblasti slaďování rodinného a pracovního života, provedeného partnerem projektu, společností DEMA a.s., v kraji Vysočina.

Výsledky soutěže budou mít širokou publicitu v regionálním i celostátním tisku, regionální televizi, na tiskových konferencích a tématických workshopech v rámci projektu.

V hodnotitelské komisi usednou zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Krajského úřadu Jihlava, Městského úřadu HB, Hospodářské komory HB a neziskových organizací.

V lednu-únoru 2007 navštíví, po dohodě s účastníkem soutěže, firmy konzultanti nebo hodnotitelé soutěže a na místě se seznámí s aktivitami v oblasti slaďování.