Partnerství projektu EQUAL MOPPS vyhlašuje soutěž PODNIK PODPORUJÍCÍ RODINU

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Záštitu nad soutěží převzalo:
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a náměstkyně hejtmana Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě Ing. Marie Černá.

Cíl soutěže:
Ocenit a podpořit  podniky, které do svých personálních strategií zařazují různé for-my podpory slaďování profesního a rodinného života a představit je veřejnosti jako atraktivní a žádané zaměstnavatele. 

Soutěž je určena:
Zaměstnavatelům – fyzickým i právnickým osobám v kraji Vysočina, kteří

  • chtějí ukázat, že pro své zaměstnance dělají více než musí
  • chtějí deklarovat, že společenská zodpovědnost firmy není v jejich případě prázdný pojem