Partnerství projektu EQUAL MOPPS vyhlašuje soutěž PODNIK PODPORUJÍCÍ RODINU

Záštitu nad soutěží převzalo: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a náměstkyně hejtmana Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě Ing. Marie Černá.

Podmínky soutěže a termíny

Mohou se přihlásit zaměstnavatelé (fyzické nebo právnické osoby), kteří splňují tato kritéria ...

Průběh soutěže

Na základě odevzdané přihlášky bude účastníkům zaslán soutěžní dotazník v rozsahu cca 5 stran. V průběhu soutěže bude účastníkům nabídnuta možnost konzultací s vyhlašovateli soutěže. Všichni přihlášení obdrží na CD výsledky výzkumu v oblasti slaďování rodinného a pracovního života, provedeného partnerem projektu, společností DEMA a.s., v kraji Vysočina.

Vyhodnocení soutěže

Vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční v březnu 2007 na společném setkání účastníků soutěže a zástupců státní správy, místní samosprávy, podnikatelských sdružení, partnerů projektu a nevládních organizací.