O soutěži

Na podporu všech aktivit, které mají umožnit rovnováhu mezi rodinným a pracovním životem, bude vyhlášena soutěž pro zaměstnavatele, \"Podnik podporující rodinu\". Idea soutěže vychází ze zkušenosti ověřené v zahraničí, že partneři, kteří dokáží skloubit rodinu a zaměstnání, jsou spokojenější a motivovanější. Nejsou tak vystaveni stresům, a to se projevuje ve zvýšené produktivitě, nižších absencích i nemocnosti. Podnik podporující rodinu je atraktivním zaměstnavatelem a mívá nižší fluktuaci. Záměrem soutěže je zvýšení efektivity působení na zaměstnavatele ve smyslu jejich citlivosti k potřebám zaměstnanců nalézat rovnováhu mezi rodinným a pracovním životem. Cílem této aktivity je ukázat cestu ke změnám strategie personální politiky, která musí zohledňovat nejen zájmy podniku, ale i potřeby zaměstnanců. Vedení zapojených podniků bude mít možnost konzultovat relevantní otázky personální strategie vztahující se k firemním aktivitám podporujícím rodinu s týmem připravených poradců...