Od zkušeností k modelu pro praxi

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Ve dnech 7. a 8. března 2008 se v Praze konala mezinárodní závěrečná konference projektu Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života - kraj Vysočina (MOPPS).

Program konference a prezentace ke stažení:
7.3.2008 12:00 – 13:00
Tisková konference
(moderuje M.Formáčková, během tiskovky občerstvení)

Tisková zpráva (stáhnout)

14:00 – 15:40
Zahájení konference
moderátor: Zdeňka Hajná – vedoucí projektu MOPPS
Stáhnout prezentaci PPT

Informace o programu iniciativy EQUAL
moderátor: Dita Lamačová - zástupce MPSV
Stáhnout prezentaci PPT

Národní tématická síť Rovné příležitosti mužů a žen
moderátor: Linda Sokačová – předsedkyně NTS E
Stáhnout prezentaci PPT

Rodinná politika a slaďování příležitostí
moderátor: Kateřina Příhodová - MPSV


Co přináší zapojení v projektu MOPPS městu Havlíčkův Brod
moderátor: Jana Fischerová - starostka města H.Brod
Stáhnout prezentaci PPT

Představení projektu „Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života – kraj Vysočina“
moderátor: PhDr. Zdeňka Hajná Csc. - Český svaz žen

Okruh služeb
moderátor: Marie Oujezdská
Stáhnout prezentaci PPT

Okruh práce
moderátor: Pavel Čihák
Stáhnout prezentaci PPT

Okruh znalostí
moderátor: Ivana Štrossová
Stáhnout prezentaci PPT

Informace o podpůrných výzkumech pro projekt
moderátor: Bohumíra Jozífková
Stáhnout prezentaci PPT

16:00 - 18:00
Práce ve skupinách:
Inovované služby pro rodinu
moderátor: Marie Oujezdská – NCR
Za rozvojové partnerství:
NCR - Radomíra Keršnerová, ČHV - Helena Kunstová, Aperio – Tereza Podhorská

Práce
moderátor: Pavel Čihák – Vuste Envis
Za rozvojové partnerství:
VUSTE Envis – Pavel Čihák, Jana Vančurová, Agentura Tis - Jaroslava Kahabková, ČHV - Jana Chržová

Jana Vančurová: Stáhnout prezentaci PPT
Jaroslava Kahábková: Stáhnout prezentaci PPT
Jana Chržová: Stáhnout prezentaci PPT

Obsah, činnost a možnosti Informačních a poradenských center
moderátor: Zdeňka Hajná - ČSŽ
Za rozvojové partnerství:
ČSŽ - Marie Bohuslavová, Martina Vencovská – InPc Havl. Brod, MěHB – Ivana Štrossová, Rentel – Petr Špindler

18:30 – 19:30
Večeře – formou rautu

8. 3. 3008
08:00 – 09:00
Snídaně

09:00 – 10:00
Registrace

10:00 – 12:00
Nadnárodní spolupráce – výstupy z jednotlivých projektů
moderátor: Jana Chržová - ČHV

Úvod k TCA spolupráci
Mgr. Jana Chržová – ČHV Stáhnout prezentaci PPT

Slaďování pracovního a osobního života ve Španělsku:
Ana Maria Gámez Enriquez – Španělsko
Stáhnout prezentaci DOC
Stáhnout prezentaci PPT
Stáhnout prezentaci PPT

Družstevnictví a služby pro rodinu
Böret Segolsson Knutsson – Švédsko
Stáhnout prezentaci DOC
Stáhnout prezentaci PPT

Genderová rovnost a péče: švédská zkušenost v kontextu EU
Berit Sylvia Sundgren Grinups – Švédsko
Stáhnout prezentaci PPT
Stáhnout prezentaci DOC

Dobrá praxe při prosazování rovných příležitostí – kampaně, spolupráce s orgány státní správy
Viera Petrášova - Slovensko
Stáhnout prezentaci PPT

12:30 - 13:30
Vyhodnocení skupinové práce, prezentace výsledků, poznatků, shrnutí a doporučení
moderátor H.Danihelková - moderátoři jednotlivých pracovních skupin s 15 minutovým příspěvkem, který bude shrnutím předchozího dne

12:30 - 12:50 M.Oujezdská
Diskuse

12:50 - 13:10 P.Čihák
Diskuse

13:10 - 13:30 Z.Hajná
Diskuse

13:45 - 14:00
Slovo závěrem - Zdeňka Hajná

14:00
Závěr konference

Další materiály včetně fotogalerie budeme postupně doplňovat.

Leták k projektu a konferenci lze stáhnout zde: Stáhnout PDF

Ke stažení | Od zkušeností k modelu pro praxi
Výsledky workshopu - Inovované služby pro rodinu
VUSTE ENVIS, spol. s r.o. - Výsledky workshopu - Okruhu 3
MPSV - Kateřina Příhodová - Slaďování profesního a rodinného života v ČR – aktuální záměry
Závěry pracovní skupiny III.
Závěry z pracovní skupiny Inovované služby pro rodinu
Závěry z pracovní skupiny Zaměstnavatelé a zaměstnanci
Závěry pracovní skupiny Obsah, činnost a možnosti Informačních a poradenských center