Mainstreamingový seminář

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

28. dubna 2008 se v Jihlavě konal mainstreamingový seminář projektu EQUAL „Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života - kraj Vysočina.“ Seminář byl pořádán pod záštitou zástupkyně hejtmana kraje Vysočina, Ing. Marie Černé a  radní kraje Vysočina a starostky města Havlíčkův Brod, Ing. Jany Fischerové.

Hlavním cílem projektu MOPPS  je pomoci znevýhodněným skupinám na trhu práce, vytvoření metodik a zpracování návrhů a doporučení na změnu aktivní politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí a k zlepšení podmínek pro sladění práce a rodiny. Snahou tohoto semináře určeného zejména pro politiky kraje Vysočina bylo  informovat o tom, jakých výsledků bylo v průběhu projektu dosaženo a seznámit je s potřebami a požadavky občanů v kraji a samozřejmě i prezentovat jeho výstupy – zejména činnost Informačního a poradenského centra v Havlíčkově Brodě -  a prezentovat možnosti vytváření alternativních služeb pro rodiny.

PhDr. Zdenka Hajná, Ing. Jana Fischerová, Marie Bohuslavová

FOTOGALERIE

 

Ke stažení | Mainstreamingový seminář
Program mainstreamingového semináře v Jihlavě (28.4.2008).