Mainstreamingový seminář

28. dubna 2008 se v Jihlavě konal mainstreamingový seminář projektu EQUAL „Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života - kraj Vysočina.“ Seminář byl pořádán pod záštitou zástupkyně hejtmana kraje Vysočina, Ing. Marie Černé a radní kraje Vysočina a starostky města Havlíčkův Brod, Ing. Jany Fischerové. Program a fotografie jsou k dispozici dále.

Ke stažení | Mainstreamingový seminář
Program mainstreamingového semináře v Jihlavě (28.4.2008).