Slaďování pracovního a rodinného života - program semináře

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

SEMINÁŘ Slaďování pracovního a rodinného života

Při příležitosti konání semináře budou dne 27.3.2007 vyhlášeny výsledky soutěže „Podnik podporující rodinu“, konané pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, náměstkyně hejtmana kraje Vysočina, Ing. M.Černé a starostky města Havlíčkův Brod, Ing. J.Fischerové

26.3. – 27.3.2007
Hotel Slunce, Havlíčkův Brod

 

Program 26. 3. 2007

9,30 Registrace

10,00 – 10,15

Úvod a moderace dopoledního programu
PhDr.Zdeňka Hajná, CSc., předsedkyně Českého svazu žen
PhDr. J. Kahabková, koordinátorka soutěže, Agentura TIS, s.r.o.

10,15 – 10,30 

Harmonizace pracovního a rodinného života z pohledu zaměstnavatelů a zaměstnanců
PhDr. Bohumíra Jozífková DEMA, a.s.

10,30- 11,15

Zvyšování pracovní motivace poskytováním benefitů zaměstnancům s ohledem na nová ustanovení Zákoníku práce, účinného od 1.1.2007
JUDr. Marcela Kubínková, místopředsedkyně ČMKOS


11,15 – 11,30 Občerstvení

11,30 – 12,15 

Pokračování prezentace: Zvyšování pracovní motivace poskytováním benefitů zaměstnancům s ohledem na nová ustanovení Zákoníku práce, účinného od 1.1.2007
JUDr. Marcela Kubínková, místopředsedkyně ČMKOS

12,15 – 12,30

Možnosti podpory služeb hlídání dětí ze strany zaměstnavatelů
Mgr. Halka Jaklová, Aperio, o.s.

12,30 – 12,50

Zlepšování kvality každodenního života
Bc. Vít Jásek, specialista pro rozvoj, Sodexho Pass ČR, a.s.

12,50 – 13,15

Zaměstnanecké benefity v praxi české firmy
Jana Blažková, personální ředitelka, ROSS Holding, a.s.

13,15 – 14,15   O b ě d

14,15 – 14,30

Work-Life-Balance v zemích EU
Mgr. Jana Chržová, Český helsinský výbor

14,30 – 15,30

Zkušenosti zahraničních partnerů projektu:
Moderátorka:  Mgr. Jana Chržová

1. Švédsko – Kraj Varmlands: Vystoupení švédského partnera
2. Španělsko – Andalusie: Vystoupení španělského partnera

15,30 – 15,45  Občerstvení

15,45 – 17,15 

Pokračování prezentace: zkušenosti zahraničních partnerů projektu

Program 27. 3. 2007

10,00 – 11,30 

Představení zástupců soutěžících firem -  účastníků panelové diskuze
PhDr. J. Kahabková, koordinátorka soutěže, Agentura TIS, s.r.o.
Nikola Křístek, manažer soutěže, Expertis, s.r.o.

Panelová diskuse
Zúčastní se zástupci firem:

Dřevozpracující družstvo Lukavec, HABITAT a.s., RENVODIN-ŠAFAŘÍK s.r.o., Moravské kovárny a.s., KOSYKA s.r.o., J.Holešák-Sběr surovin,
STATUS stavební a.s., Elasta-Vestil s.r.o., ADORES s.r.o.

Moderátor: Martin Jára, Liga otevřených mužů

11,30 – 12,00 

Vyhlášení výsledků soutěže.
PhDr.Zdeňka Hajná, CSc., předsedkyně Českého svazu žen
PhDr. J. Kahabková, koordinátorka soutěže, Agentura TIS, s.r.o.

Předání certifikátů  zástupcům vítězných firem.
Ing.Marie Černá, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina, Jihlava
Libor Honzárek, místostarosta Městský úřad Havlíčkův Brod                              

12,30  Tisková konference

 

 

 

Španělská účastnice

Partneři ze Švédska