Služby pro rodinu - Program semináře

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Služby pro rodinu

19.9.2006
Hotel Slunce, Havlíčkův Brod


10:30

Registrace účastníků 

11:00 

Přivítání účastníků a zahájení semináře: PhDr. Zdeňka Hajná, Český svaz žen

Co víme o službách pro rodinu v kraji Vysočina? PhDr. Bohumíra Jozífková, DEMA a.s.

Slaďování pracovního a rodinného života v ČR a v zahraničí – příklady dobré praxe:  Mgr. Jana Chržová, Český helsinský výbor

12:00  Oběd

13:00

Rozdělení do pracovních skupin (každá trvá 45 min, mezi skupinami se rotuje, tj. každý účastník / každá účastnice projde všemi třemi skupinami):
1. Služby institucionální péče o děti, PhDr. Štěpánka Matúšková, Aperio
2. Služby neinstitucionální péče o děti, Mgr.Ing. Marie Oujezdská, Národní centrum pro rodinu
3. Služby o dospělé závislé osoby, Helena Kunstová, Český helsinský výbor

16:00

Závěr - shrnutí