Povinná vizualizace projektu

Krásná paní č. 04/08 Zdravotní sestra a T. G. Masaryk - Anna Rypáčková

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

V roce 1925 si Annu Rypáčkovovou (18.4.1895-1976) zavolal ředitel 1. interní kliniky Všeobecné nemocnice v Praze. Má se sbalit, pojede do Lán ošetřovat prezidenta. „Nemoc nebyla vážná a pacient byl skromný. Víc než o sebe se zajímal o ošetřovatelské otázky, o pacienty a zdravotnictví vůbec…“ vzpomínala sestra Anna.

Prezident si nechal od Anny také vyprávět, jak se stala ošetřovatelkou. Pocházela od Bechyně, ze šesti sourozenců byla nejmladší. V sedmi letech přišla o rodiče, bratry a sestry si rozebrali příbuzní. Asi od 13 roků bydlela u sestry ve Vídni a když se v roce 1918 vrátila do Čech, našla si místo u lékaře.

Dočetla se, že dvouletá Česká škola pro ošetřování nemocných přijímá uchazečky. Ústav měl v pravomoci Československý červený kříž s předsedkyní Alicí Masarykovou. Pak sloužila ve Všeobecné nemocnici u známého profesora Ladislava Syllaby.

Prezidentu Masarykovi nesporně svitlo, že zapálená sestra u jeho lůžka může do zdravotnictví přinést něco nového, moderního. Prostřednictvím dcery Alice ji v roce 1927 poslal na zvláštní stipendium do Velké Británie na mezinárodní ošetřovatelskou školu v Bedfor College.

Sestra Anna psala prezidentovi Masarykovi o praxi v nemocnici, on jí byl rádcem, chtěl, aby se zajímala nejen o ošetřovatelství, ale také o divadla, galerie, muzea a všímala si sociálních věcí.  Některé dopisy se střídaly v angličtině,  T. G. Masaryka zajímaly její jazykové pokroky.
Praktikovala v nemocnici sv. Tomáše založené Florence Nightingalovou. Sestry tu ještě nosily uniformy a čepice z její doby, jen typická lampa chyběla.

Po návratu na ni čekaly nové projekty. Nejdříve v poradně pro nemocné tuberkulózou. Tyto činnosti - zdravotní a sociální - se prolínaly. Navštěvovala rodiny, vyhledávala původce nemoci, pacienty umisťovala v sanatoriích. Byla u prvního podávání inzulínu diabetikům. Vysvětlovala dietu, učila pacienty zrakem odhadnout, co a kolik mohou sníst, ovládat injekční stříkačku.

V roce 1947, ve funkci hlavní sestry v dnešní Všeobecné fakultní nemocnici, získala stipendium Rockefellerovy nadace a absolvovala přednášky, stáže a diskuse  v nemocnicích v New Yorku, Washingtonu a Atlantic City.

Vrátila se v nevhodný rok 1948. Poznala kvalitu mnoha nemocnic, domluvila se německy, anglicky a francouzsky, obdržela vzácnou medaili Florence Nightigalové, byla ošetřovatelkou TGM, to se v novém politickém klimatu  nehodilo.   

Zdravotnictví ji přece jen nemohlo postrádat. Stala se ředitelkou zdravotní školy v Ječné ulici 4, v budově, kde v sedmadvaceti začínala.   
     
Eva Uhrová

Podrobnější článek o Anně Rypáčkové ze seriálu věnovanému příkladným ženám v minulosti najdete v časopisu Krásná paní.