Povinná vizualizace projektu

Krásná paní č. 07/07: Jak skládala zkoušky - Anna Řeháková

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Osmnáctiletá Anna Řeháková (16.7.1850– 27.5.1937) se k večeru pádlem odrazila od Žofína, veslovala proti proudu až zarazila o branický břeh. Ráno nazpět a tak celé prázdniny. Přes den se učila, přímo dřela na zkoušky, aby poté ze školy v Panské ulici vyšla jako první z dlouhé řady českých učitelek.

Vyrůstala se šesti sourozenci, Lízou, Betty, Václavem, Karlem, Janem a Eliškou vedle krupařského krámu svého otce.

Když dospívala, otec ani matka už nežili, bratři měli svá řemesla, dvě nejstarší sestry se vdaly, krámek neprosperoval. Krupařství se měnila na koloniály nebo pekařství a každý obchodník ten přerod neustál. 

Po zralém uvážení sourozenecká rada rozhodla, že benjamínkovi rodiny Anně a jeho sestře Elišce, o tři roky starší, dopomohou k učitelskému povolání. Pěkně popořadě. Nejdřív Eliška, pak Anna. 

Mladičké Anně, protože měla naspěch, aby sourozence dlouho nezatěžovala, se podařilo tři ročníky učitelského ústavu u sv. Anny v Ječné ulici 4 stihnout za dva roky. Proto se pokusila zvládnou třetí ročník přes prázdniny a na podzim se přihlásila ke zkouškám. Konaly se v ředitelně Ústavu pro vzdělání učitelů v Panské ulici.

Šest učených pánů a dvě ztrémované žákyně zasedli ke kulatému stolu. Komisaři si je podávali bez přestávky od osmi do dvou hodin. Jeden po druhém si občas udělali pauzu, ale studentky seděly v jednom kuse, ruce zpocené, mozek běžel na plné obrátky. 

Oddychly si, když předseda zkušební komise povstal a gratuloval jim k úspěchu: „…A pamatujte, že jakožto první průkopnice ženské samostatné a tak závažné činnosti, razíte cestu ostatním, a proto budete přísněji ještě posuzovány než vaše následnice!“ Jejich vyučování mělo být příkladné, veřejné vystupování důstojné, společenský způsob jemný a skromný, mravy bezúhonné.

Mnoho zdaru! 

Anna a průkopnice? Ani si neuvědomovala, že s vysvědčením učitelky pro české obecné školy se stala první českou učitelkou na světských školách. Její souputnice v tvrdém klání u kulatého stolu totiž odcházela do církevní školy.

Eva Uhrová

Podrobnější článek o Anně Řeháková ze seriálu věnovaném příkladným ženám v minulosti najdete v časopisu Krásná paní.