Povinná vizualizace projektu

Krásná paní č. 08/07: „Madona“ inženýrkou architektkou - Milada Petříková-Pavlíková

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Milada Pavlíková (22. 8. 1895 – 30. 6. 1985), rodačka z Tábora, měla v rodině dvě vysokoškolsky vzdělané tety, matčiny sestry. Na prahu dvacátého století docela zvláštní úkaz. MUDr. Anna Honzáková promovala na Univerzitě Karlově jako první lékařka, PhDr. Albína Honzáková, češtinářka a historička, byla jednou z našich prvních středoškolských profesorek. Obě ještě zažily doby, kdy dívky statečně snášely posměšky nebo pohrdání od vážených univerzitních profesorů a povýšených studentů.

Miladě Pavlíkové při prvním vstupu do posluchárny na České vysoké škole technické, fakultě architektury, kolegové zatleskali. Nejen proto, že jí to v upnutých dlouhých šatech a v širokém secesním klobouku náramně slušelo. Ale čas udělal své. Akademičky se rojily jedna za druhou, jako když včely vylétají z úlu. Tím milým gestem dali studenti najevo, že mezi sebe vítají jemný zjev, o němž pak s úctou mluvili jako o „naší Madoně.“

Po úspěšných studiích ji předseda druhé státní zkoušky Josef Fanta, autor budovy Hlavního nádraží v Praze, přivítal jako „první ženu československou v tomto oboru“ a přál si, aby brzy následovaly další a „vznikla dobrá spolupráce mezi muži a ženami.“

Promocí slavnostní okamžiky raného mládí nekončily. Milada Pavlíková prožívala lásku jako vystřiženou z červené knihovny. Provdala se za  ing. arch. dr. Theodora Petříka (1883-1942).
Manžel měl pro tvůrčí snahy své hezké, vysoké a štíhlé paní neobyčejné pochopení. Jak říkají současné ženy úspěšné ve své v profesi, chce to najít správného manžela. Theodor Petřík jím asi byl.

První česká architekta navrhla zdarma tři projekty pro ženy: Dům osamělých žen v Dejvicích v dnešní Šolínově ulici, Útulnu pro matky s dětmi v dnešní Dykově ulici a Ženský klub ve Smečkách 26.

Eva Uhrová

Podrobnější článek o ing. arch. Miladě Petříkové-Pavlíkové ze seriálu věnovanému příkladným ženám v minulosti najdete v časopisu Krásná paní.