Povinná vizualizace projektu

Krásná paní č. 04/07: První dáma národa – Marie Riegrová-Palacká

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Štíhlá žena světlehnědých očí Marie Riegrová-Palacká znala několik jazyků, na klavír chodila k Bedřichu Smetanovi, na kreslení k Amálii Mánesové. Mohla se vyžívat v kávových dýcháncích, a po večerech vysedávat v lóži Prozatímního, později Národní divadla. Nic jí nebylo vzdálenější. Pod vlivem křesťanské a vlastenecké výchovy myslela víc na druhé než na sebe. „Kdo chce být blahobytníkem, musí se stát egoistou, rodina však, která slouží národu, toho hesla nezná.“ 

Starší dceři Márince bylo jedenáct, synovi Bohuslavovi osm a Libušce pět let, když do salónu Riegrových a předtím Palackých, do míst zachovaných pietně dodnes tak, jak je slavní obyvatelé opustili, svolala poradu. Coby jednatelka spolku sv. Ludmily chtěla po mužových přátelích radu, jak to navléknout, aby mohla chudým dívkám účinně pomáhat.

Výsledkem sešlosti byla škola pro třinácti až čtrnáctileté dívky. V ní se učily hlavně šít, malovat na sklo, dřevo a porcelán, připravovat obrázky pro tisk. V této první dívčí průmyslové škole ve střední Evropě, obdivuhodném díle sociální svépomoci, se sice nevyučovaly všeobecně vzdělávací předměty jako později v Ženském výrobním spolku paní Světlé a slečny  Krásnohorské, nicméně základ dívčího učení nad povinnou školní docházku byl položen. 

Paní z MacNevenova paláce se také přičinila o vznik první české opatrovny u sv. Jakuba v lednu 1869. Pražský magistrát přikývl na její návrh, aby o české děti, jejichž matky pracovaly i šestnáct hodin denně, pečovaly ženy, na rozdíl od německých opatroven s mužskými vychovateli, a aby instituce přijala název „škola mateřská“ podle Komenského. Vzniklo nové povolání: pěstounky mateřských škol.
Paní a dívky si rozdělily nad školami, kuchyněmi a šatstvem dozor, šily prádlo a šaty, sbíraly příspěvky. Předsedkyně Výboru paní pro městské mateřské školy a opatrovny - Marie Riegrová-Palacká - šla příkladem, až někdy padala únavou: „Honím se tu jako blázen. Denně v opatrovně, denně v průmyslové škole, tu sbírat, tu umlouvat, tu návštěvy dělat. Až se večer nemohu hnout a až mne plíce bolí od mluvení.“ Ale těšila se: „Zítra povedu 2 hraběnky do opatrovny.“

Eva Uhrová

Podrobnější článek o Marii Riegrové-Palacké ze seriálu věnovaném příkladným ženám v minulosti najdete v časopisu Krásná paní.