Povinná vizualizace projektu

Krásná paní č. 05/07: První česká notářka – Anděla Kozáková-Jírová

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Duchaplná, štědrá, zvláště ke studentským kruhům, milovnice umění a sportu. Takový obdiv a chválu sklízela Anděla Kozáková-Jírová (14.5.1897–1.6.1986). Je symbolem časů, kdy se z univerzity vynořily první české doktorky práv. Jenže ouha! Advokáti, notáři a soudci jim na uvítanou místo potlesku podráželi jejich půvabné nohy. Konkurence nezná bratra, tím méně sestru.

Narodila se v Humpolci a po otci Josefu Kozákovi, četnickém důstojníku, zdědila ráznost, energii a přímočarost. Štěstí jí přálo v tom, že maturovala v ideálním roce 1918, právě včas, aby stihla zimní semestr 1918-1919 na Univerzitě Karlově. Dne 19. prosince 1922 si jako jediná dívka mezi pěti kandidáty kráčela pro diplom. T. G. Masaryk poslal z Hradu do Karolina úředníka prezidentské kanceláře s dárkem - prezidentovou fotografií s vlastnoručním podpisem.

Potíže s uplatněním vysokoškolaček přivedly Andělu Kozákovou do Sdružení vysokoškolsky vzdělaných žen, rovnou na místopředsednickou funkci. Úspěch společného nátlaku se dostavil. V roce 1928 měla republika první docentku na právnické fakultě a první advokátku. Šlo však o výjimky potvrzující pravidlo. 

Sdružení muselo pracovat dál. Proto také zásluhou některých poslankyň došel v březnu 1929 do sněmovny návrh, podepsaný i několika muži, zakončený zvoláním: „Slavná poslanecká sněmovno, račiž se usnésti: Vládě se ukládá, aby nařídila příslušným úřadům, by do všech oborů státní konceptní služby byly přijímány doktorky práv, státní příslušnice, za stejných podmínek, jako muži–právníci.“ Scéna jako ze staré monarchie.

Každopádně se členka Spolku českých právníků Všehrd, publicistka v oboru, členka redakční rady Českého práva, časopisu spolku notářů československých, jednatelka Ústředí československých právníků a redaktorka Časopisu právníků, služebního postupu i sama dočkala. V září 1938 byla jako první u nás a  Evropě jmenována notářkou. Zkušenost mnohokrát ukázala, že ženy se u nás dostávaly ke slovu nejvíc v dobách ohrožení vlasti. Či snad jmenování Anděly Kozákové notářkou s politickou situaci nesouviselo?
Než si stačila úspěch vychutnat, přišli nacisté. Změna politických poměrů po únoru 1948 ji pak vyhnala do exilu.

Eva Uhrová

Podrobnější článek o Anděle Kozákové-Jírové ze seriálu věnovaném příkladným ženám v minulosti najdete v časopisu Krásná paní.